Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Luyện thi N3 – Chữ hán N3. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N3. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N3 – Bài 26

251. 昨

Âm Hán – Việt : Tạc

Âm on : さく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

昨日(きのう/さくじつ):hôm qua
昨年(さくねん):năm ngoái
昨夜(さくや):tối hôm trước

252. 君

Âm Hán – Việt : Quân

Âm on : くん

Âm kun : きみ

Những từ hay gặp :

~君(くん):cách gọi nam giới một cách thân thiện
君(きみ):cậu, ấy (gọi người đối diện một cách thân thiện)

253. 結

Âm Hán – Việt : Kết

Âm on : けつ

Âm kun : むす-ぶ

Những từ hay gặp :

結ぶ(むすぶ):liên kết
結婚(けっこん):kết hôn
結論(けつろん):kết luận
結局(けっきょく):kết cục
結構(けっこう):đủ, không cần thêm

254. 婚

Âm Hán – Việt : Hôn

Âm on : こん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

結婚(けっこん):kết hôn
離婚(りこん):ly hôn
新婚旅行(しんこんりょこう):du lịch sau khi mới kết hôn (tuần trăng mật)

255. 祝

Âm Hán – Việt : Chúc

Âm on : しゅく

Âm kun : いわ-う

Những từ hay gặp :

祝日(しゅくじつ):ngày lễ
お祝い(おいわい):chúc mừng
祝う(いわう):chúc mừng

256. 曲

Âm Hán – Việt : Khúc

Âm on : きょく

Âm kun : ま-がる
ま-げる

Những từ hay gặp :

曲線(きょくせん):đường vòng
曲(きょく):giai điệu
曲がる(まがる):cong
曲げる(まげる):uốn cong

257. 奥

Âm Hán – Việt : Áo

Âm on :

Âm kun : おく

Những từ hay gặp :

奥さん(おくさん):vợ
奥(おく):bên trong

258. 寝

Âm Hán – Việt : Tẩm

Âm on :

Âm kun : ね-る

Những từ hay gặp :

寝る(ねる):ngủ
寝坊(ねぼう):ngủ quên
昼寝(ひるね):ngủ ngày

259. 痛

Âm Hán – Việt : Thống

Âm on : つう

Âm kun : いた-い

Những từ hay gặp :

痛い(いたい):đau
頭痛(ずつう):đau đầu
腹痛(ふくつう):đau bụng

260. 熱

Âm Hán – Việt : Nhiệt

Âm on : ねつ

Âm kun : あつ-い

Những từ hay gặp :

熱(ねつ):nhiệt
熱い(あつい):nóng
熱心(ねっしん):nhiệt tình
熱中(ねっちゅう):đam mê

Trên đây là 10 chữ Hán N3 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N3. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :