Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 17

Chữ hán N3 – Bài 17

161. 了

Âm Hán – Việt : Liễu

Âm on : りょう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(りょうかい):hiểu

(しゅうりょう):hoàn thành

162. 登

Âm Hán – Việt : Đăng

Âm on : とう / と

Âm kun : のぼ-る

Những từ hay gặp :

(とうろく):đăng ký

(とざん):leo núi

る(のぼる):trèo

163. 録

Âm Hán – Việt : Lục

Âm on : ろく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ろくおん):ghi âm

(きろく):ghi chép

(ろくが):ghi hình

164. 育

Âm Hán – Việt : Dục

Âm on : いく

Âm kun : そだ-つ / そだ-てる

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 育
Tôi vừa nhìn mặt trăng (月), vừa lớn lên

Những từ hay gặp :

つ(そだつ):lớn, trưởng thành

てる(そだてる):nuôi dưỡng

(きょういく):giáo dục

165. 種

Âm Hán – Việt : Chủng

Âm on : しゅ

Âm kun : たね

Những từ hay gặp :

(たね):hạt giống

(しゅるい):loại

166. 類

Âm Hán – Việt : Loại

Âm on : るい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(しょるい):giấy tờ

(ぶんるい):phân loại

(じんるい):nhân loại

167. 師

Âm Hán – Việt :

Âm on : し

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(きょうし):giáo sư

看護し(かんごし):y tá

(いし):y sĩ

168. 妻

Âm Hán – Việt : Thê

Âm on : さい

Âm kun : つま

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 妻
Người phụ nữ đang cầm chổi là vợ tôi

Những từ hay gặp :

(つま):vợ

(ふさい):vợ chồng

169. 馬

Âm Hán – Việt :

Âm on : ば

Âm kun : うま

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 馬
Đây là hình của một con ngựa. 馬の形です。(うまのかたちです)

Những từ hay gặp :

(うま): ngựa

(じょうば):lên ngựa

170. 石

Âm Hán – Việt : Thạch

Âm on : せき

Âm kun : いし

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 石
Hình vách đá và tảng đá

Những từ hay gặp :

けん(せっけん):xà phòng

(いし):đá

(せきゆ):dầu (chạy xe)

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 17. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 18. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Like - シェアしてくださいね ^^ !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :