Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 30

Chữ hán N3 – Bài 30

291. 職

Âm Hán – Việt : Chức

Âm on : しょく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(しょくば):nơi làm

(てんしょく):chuyển việc

(しょくぎょう):nghề nghiệp

(しょくいん):nhân viên văn phòng

292. 容

Âm Hán – Việt : Dung

Âm on : よう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ないよう):nội dung

(びよういん):thẩm mỹ viện

293. 技

Âm Hán – Việt :

Âm on : ぎ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ぎじゅつ):kỹ thuật

(ぎじゅつしゃ):kỹ sư

294. 般

Âm Hán – Việt : Ban, bàn

Âm on : はん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(いっぱん):căn bản

に(いっぱんてきに):nhìn chung

295. 務

Âm Hán – Việt : Vụ

Âm on : む

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(じむ):công việc văn phòng

(じむしょ):văn phòng

(こうむいん):công chức

(ぜいむしょ):phòng thuế

296. 課

Âm Hán – Việt : Khoa

Âm on : か

Âm kun :

Những từ hay gặp :

課(だいいっか):bài 1

(かちょう):trưởng nhóm

297. 球

Âm Hán – Việt : Cầu

Âm on : きゅう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ちきゅう):trái đất

(でんきゅう):bóng đèn

(やきゅう):bóng chày

298. 決

Âm Hán – Việt : Quyết

Âm on : けつ

Âm kun : き-まる / き-める

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 決
Quyết định sẽ tiết kiệm nước
Những từ hay gặp :

まる(きまる):được quyết định

める(きめる):quyết định

(けってい):quyết định

(けっしん):quyết tâm

299. 勝

Âm Hán – Việt : Thắng

Âm on : しょう

Âm kun : か-つ

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 勝
Tôi đã thắng vào thứ hai (月), không phải thứ ba (火).
Những từ hay gặp :

つ(かつ):thắng

(ゆうしょう):người thắng cuộc

(けっしょう):chung kết

300. 対

Âm Hán – Việt : Đối

Âm on : たい

Âm kun :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 対
Tôi phản đối bạn
Những từ hay gặp :

12 (いちたいに): 1 -2

(はんたい):phản đối

する(たいする):đối với

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 30. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 31. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :