Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Luyện thi N3 – Chữ hán N3. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N3. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N3 – Bài 10

91. 受

Âm Hán – Việt : Thụ

Âm on : じゅ

Âm kun : う-ける

Những từ hay gặp :

受信(じゅしん):nhận tin
受験(じゅけん):dự thi
受ける(うける):nhận

92. 付

Âm Hán – Việt : Phó

Âm on :

Âm kun : つ-ける

Những từ hay gặp :

付ける(つける):gắn vào
片付ける(かたづける):dọn dẹp
受付(うけつけ):tiếp nhận
付く(つく):gắn với, dính với

93. 科

Âm Hán – Việt : Khoa

Âm on : か

Âm kun :

Những từ hay gặp :

科学(かがく):khoa học
外科(げか):ngoại khoa
教科書(きょうかしょ):sách giáo khoa
内科(ないか):nội khoa

94. 鼻

Âm Hán – Việt : Tị

Âm on : び

Âm kun : はな

Những từ hay gặp :

耳鼻科(じびか):Khoa tai mũi
鼻(はな):mũi

95. 婦

Âm Hán – Việt : Phụ

Âm on : ふ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

婦人(ふじん):vợ
産婦人科(さんふじんか):khoa sản
主婦(しゅふ):nội trợ (nữ)
夫婦(ふうふ):chồng vợ

96. 形

Âm Hán – Việt : Hình

Âm on : けい
ぎょう

Âm kun : かたち

Những từ hay gặp :

形式(けいしき):hình thức
図形(ずけい):hình vẽ
整形外科(せいけいげか):ngoại khoa chỉnh hình
人形(にんぎょう):búp bê
形(かたち):hình dạng

97. 骨

Âm Hán – Việt : Cốt

Âm on : こつ

Âm kun : ほね

Những từ hay gặp :

骨折(こっせつ):gẫy xương
骨(ほね):xương

98. 折

Âm Hán – Việt : Chiết

Âm on : せつ

Âm kun : お-る
お-れる

Những từ hay gặp :

右折(うせつ):rẽ phải
折る(おる):bẻ gẫy, gập
左折(させつ):rẽ trái
折り紙(おりがみ):nghệ thuật gấp giấy
折れる(おれる):gấp, bị gập

99. 困

Âm Hán – Việt : Khốn

Âm on : こん

Âm kun : こま-る

Những từ hay gặp :

困る(こまる):gặp khó khăn
困難(こんなん):khốn khổ

100. 消

Âm Hán – Việt : Tiêu

Âm on : しょう

Âm kun : き-える
け-す

Những từ hay gặp :

消防(しょうぼう):phòng và chống (cháy, tai nạn)
消す(けす):xoá, dập (lửa)
消える(きえる):biến mất
消しゴム(けしゴム):cục tẩy

Trên đây là 10 chữ Hán N3 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N3. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 khác tại trang sau.

シェアしてくださいね ^^ !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 1 reviews
rất bổ ích

rất bổ ích cho người học N3 !