Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 10

Chữ hán N3 – Bài 10

91. 受

Âm Hán – Việt : Thụ

Âm on : じゅ

Âm kun : う-ける

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 受
Nhận đồ vật bằng cách tay trao tay

Những từ hay gặp :

(じゅしん):nhận tin

(じゅけん):dự thi

ける(うける):nhận

92. 付

Âm Hán – Việt : Phó

Âm on :

Âm kun : つ – ける

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 付
Gắn gì đó vào 1 người

Những từ hay gặp :

ける(つける):gắn vào

ける(かたづける):dọn dẹp

(うけつけ):tiếp nhận

く(つく):gắn với, dính với

93. 科

Âm Hán – Việt : Khoa

Âm on : か

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(かがく):khoa học

(げか):ngoại khoa

(きょうかしょ):sách giáo khoa

(ないか):nội khoa

94. 鼻

Âm Hán – Việt : Tị

Âm on : び

Âm kun : はな

Những từ hay gặp :

(じびか):Khoa tai mũi

(はな):mũi

95. 婦

Âm Hán – Việt : Phụ

Âm on : ふ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ふじん):vợ

(さんふじんか):khoa sản

(しゅふ):nội trợ (nữ)

(ふうふ):chồng vợ

96. 形

Âm Hán – Việt : Hình

Âm on : けい
ぎょう

Âm kun : かたち

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 形
Tôi đang tạo hình 1 vài thứ

Những từ hay gặp :

(けいしき):hình thức

(ずけい):hình vẽ

(せいけいげか):ngoại khoa chỉnh hình

(にんぎょう):búp bê

(かたち):hình dạng

97. 骨

Âm Hán – Việt : Cốt

Âm on : こつ

Âm kun : ほね

Những từ hay gặp :

(こっせつ):gẫy xương

(ほね):xương

98. 折

Âm Hán – Việt : Chiết

Âm on : せつ

Âm kun : お-る
お-れる

Những từ hay gặp :

(うせつ):rẽ phải

る(おる):bẻ gẫy, gập

(させつ):rẽ trái

(おりがみ):nghệ thuật gấp giấy

れる(おれる):gấp, bị gập

99. 困

Âm Hán – Việt : Khốn

Âm on : こん

Âm kun : こま-る

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 困
Vì có một cái cây to ở đây nên thật rắc rối

Những từ hay gặp :

る(こまる):gặp khó khăn

(こんなん):khốn khổ

100. 消

Âm Hán – Việt : Tiêu

Âm on : しょう

Âm kun : き-える / け-す

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 消
Mặt trăng biến mất vào trong làn nước

Những từ hay gặp :

(しょうぼう):phòng và chống (cháy, tai nạn)

す(けす):xoá, dập (lửa)

える(きえる):biến mất

しゴム(けしゴム):cục tẩy

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 10. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 11. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :