Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Luyện thi N3 – Chữ hán N3. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N3. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N3 – Bài 21

201. 連

Âm Hán – Việt : Liên

Âm on : れん

Âm kun : つ-れる

Những từ hay gặp :

連休(れんきゅう):nghỉ liền nhiều ngày
子供連れ(こどもつれ):dẫn trẻ con
連れて行く(つれてゆく):dẫn đi
連れて来る(つれてくる):dẫn tới

202. 絡

Âm Hán – Việt : Lạc

Âm on : らく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

連絡(れんらく):liên lạc

203. 届

Âm Hán – Việt : Giới

Âm on :

Âm kun : とど-ける
とど-く

Những từ hay gặp :

届く(とどく):đến nơi
届ける(とどける):đưa tới nơi

204. 宅

Âm Hán – Việt : Trạch

Âm on : たく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

お宅(おたく):nhà
宅配(たくはい):chuyển (hàng) tới nha
自宅(じたく):nhà (của tôi)

205. 配

Âm Hán – Việt : Phối

Âm on : はい

Âm kun : くば-る

Những từ hay gặp :

配る(くばる):phân phối
配達(はいたつ):phân phối
配送料(はいそうりょう):chi phí gửi hàng
心配(しんぱい):lo lắng

206. 希

Âm Hán – Việt :

Âm on : き

Âm kun :

Những từ hay gặp :

希望(きぼう):kỳ vọng, hi vọng

207. 望

Âm Hán – Việt : Vọng

Âm on : ぼう

Âm kun : のぞ-む

Những từ hay gặp :

失望(しつぼう):thất vọng
望む(のぞむ):mong đợi

208. 荷

Âm Hán – Việt :

Âm on : か

Âm kun : に

Những từ hay gặp :

荷物(にもつ):hàng hoá
入荷(にゅうか):nhập hàng
出荷(しゅっか):xuất hàng
手荷物(てにもつ):hàng xách tay (mang lên máy bay)

209. 換

Âm Hán – Việt : Hoán

Âm on : かん

Âm kun : か-える

Những từ hay gặp :

換える(かえる):thay đổi
交換(こうかん):trao đổi
乗り換え(のりかえ):chuyển tàu hoặc xe
代金引換(だいきんひきかえ):dịch vụ giao hàng tới tận nhà rồi nhận tiền

210. 額

Âm Hán – Việt : Ngạch

Âm on : がく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

金額(きんがく):số tiền
半額(はんがく):nửa giá, nửa tiền

Trên đây là 10 chữ Hán N3 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N3. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Facebook Comments