Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 21

Chữ hán N3 – Bài 21

201. 連

Âm Hán – Việt : Liên

Âm on : れん

Âm kun : つ-れる

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 連
Lái xe (車) trên con đường dẫn tới đích

Những từ hay gặp :

(れんきゅう):nghỉ liền nhiều ngày

れ(こどもつれ):dẫn trẻ con

れてく(つれてゆく):dẫn đi

れてる(つれてくる):dẫn tới

202. 絡

Âm Hán – Việt : Lạc

Âm on : らく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(れんらく):liên lạc

203. 届

Âm Hán – Việt : Giới

Âm on :

Âm kun : とど-ける / とど-く

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 届
Bưu phẩm được gửi đến nhà chúng tôi

Những từ hay gặp :

く(とどく):đến nơi

ける(とどける):đưa tới nơi

204. 宅

Âm Hán – Việt : Trạch

Âm on : たく

Âm kun :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 宅
Tôi thích sống trong ngôi nhà tôi

Những từ hay gặp :

(おたく):nhà

(たくはい):chuyển (hàng) tới nha

(じたく):nhà (của tôi)

205. 配

Âm Hán – Việt : Phối

Âm on : はい

Âm kun : くば-る

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 配
Người quỳ xuống và phân phối rượu

Những từ hay gặp :

る(くばる):phân phối

(はいたつ):phân phối

(はいそうりょう):chi phí gửi hàng

(しんぱい):lo lắng

206. 希

Âm Hán – Việt : Hi

Âm on : き

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(きぼう):kỳ vọng, hi vọng

207. 望

Âm Hán – Việt : Vọng

Âm on : ぼう

Âm kun : のぞ-む

Những từ hay gặp :

(しつぼう):thất vọng

む(のぞむ):mong đợi

208. 荷

Âm Hán – Việt :

Âm on : か

Âm kun : に

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 荷
Có thể nhìn thấy cỏ mọc ra từ hành lý kia. Không biết trong đó có gì nhỉ.

Những từ hay gặp :

(にもつ):hàng hoá

(にゅうか):nhập hàng

(しゅっか):xuất hàng

(てにもつ):hàng xách tay (mang lên máy bay)

209. 換

Âm Hán – Việt : Hoán

Âm on : かん

Âm kun : か-える

Những từ hay gặp :

える(かえる):thay đổi

(こうかん):trao đổi

え(のりかえ):chuyển tàu hoặc xe

(だいきんひきかえ):dịch vụ giao hàng tới tận nhà rồi nhận tiền

210. 額

Âm Hán – Việt : Ngạch

Âm on : がく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(きんがく):số tiền

(はんがく):nửa giá, nửa tiền

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 21. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 22. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Like - シェアしてくださいね ^^ !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :