Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 12

Chữ hán N3 – Bài 12

111. 授

Âm Hán – Việt : Thụ

Âm on : じゅ

Âm kun :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 授
Được chỉ bảo cũng giống như được nhận một thứ gì đó

Những từ hay gặp :

(じゅぎょう):bài giảng

(きょうじゅ):trợ giảng

112. 渡

Âm Hán – Việt : Độ

Âm on :

Âm kun : わた-る / わた-す

Những từ hay gặp :

る(わたる):ngang qua (đường)

す(わたす):trao

113. 昔

Âm Hán – Việt : Tích

Âm on :

Âm kun : むかし

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 昔
21 ngày trước là một khoảng thời gian rất lâu

Những từ hay gặp :

(むかし):ngày xưa

114. 要

Âm Hán – Việt : Yếu

Âm on : よう

Âm kun : い-る

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 要
Cô gái giữ những thứ thiết yếu trong cặp

Những từ hay gặp :

(ひつよう):cần thiết

る(いる):cần

(じゅうよう):cần thiết

115. 冷

Âm Hán – Việt : Lãnh

Âm on : れい

Âm kun : つめ-たい / ひ-やす / ひ-える / さ-める / さ-ます

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 冷
Một người run rẩy vì cơn gió lạnh

Những từ hay gặp :

房(れいぼう):phòng lạnh

たい(つめたい):lạnh

やす(ひやす):làm lạnh

える(ひえる):trở nên lạnh, lạnh đi

める(さめる):giảm nhiệt độ, mất nhiệt

ます(さます):làm cho giảm nhiệt độ

116. 蔵

Âm Hán – Việt : Tàng

Âm on : ぞう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(れいぞうこ):tủ lạnh

(ぞうしょ):tàng thư, sách hay nơi cất chứa sách

117. 凍

Âm Hán – Việt : Đông

Âm on : とう

Âm kun : こお-る

Những từ hay gặp :

(れいとうこ):tủ đá

る(こおる):đóng đá (nước đóng băng)

118. 庫

Âm Hán – Việt : Khố

Âm on : こ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(きんこ):két sắt (két đựng tiền

(しゃこ):kho xe

119. 召

Âm Hán – Việt : Triệu

Âm on : しょう

Âm kun : め-す

Những từ hay gặp :

がる(めしあがる):ăn

(しょうしゅう):triệu tập

120. 保

Âm Hán – Việt : Bảo

Âm on : ほ

Âm kun : たも-つ

Những từ hay gặp :

する(ほぞんする):lưu trữ, nhớ lại (file máy tính)

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 12. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 13. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :