Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Luyện thi N3 – Chữ hán N3. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N3. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N3 – Bài 12

111. 授

Âm Hán – Việt : Thụ

Âm on : じゅ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

授業(じゅぎょう):bài giảng
教授(きょうじゅ):trợ giảng

112. 渡

Âm Hán – Việt : Độ

Âm on :

Âm kun : わた-る
わた-す

Những từ hay gặp :

渡る(わたる):ngang qua (đường)
渡す(わたす):trao

113. 昔

Âm Hán – Việt : Tích

Âm on :

Âm kun : むかし

Những từ hay gặp :

昔(むかし):ngày xưa

114. 要

Âm Hán – Việt : Yếu

Âm on : よう

Âm kun : い-る

Những từ hay gặp :

必要(ひつよう):cần thiết
要る(いる):cần
重要(じゅうよう):cần thiết

115. 冷

Âm Hán – Việt : Lãnh

Âm on : れい

Âm kun : つめ-たい
ひ-やす
ひ-える
さ-める
さ-ます

Những từ hay gặp :

冷房(れいぼう):phòng lạnh
冷たい(つめたい):lạnh
冷やす(ひやす):làm lạnh
冷える(ひえる):trở nên lạnh, lạnh đi
冷める(さめる):giảm nhiệt độ, mất nhiệt
冷ます(さます):làm cho giảm nhiệt độ

116. 蔵

Âm Hán – Việt : Tàng

Âm on : ぞう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

冷蔵庫(れいぞうこ):tủ lạnh
蔵書(ぞうしょ):tàng thư, sách hay nơi cất chứa sách

117. 凍

Âm Hán – Việt : Đông

Âm on : とう

Âm kun : こお-る

Những từ hay gặp :

冷凍庫(れいとうこ):tủ đá
凍る(こおる):đóng đá (nước đóng băng)

118. 庫

Âm Hán – Việt : Khố

Âm on : こ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

金庫(きんこ):két sắt (két đựng tiền
車庫(しゃこ):kho xe

119. 召

Âm Hán – Việt : Triệu

Âm on : しょう

Âm kun : め-す

Những từ hay gặp :

召し上がる(めしあがる):ăn
召集(しょうしゅう):triệu tập

120. 保

Âm Hán – Việt : Bảo

Âm on : ほ

Âm kun : たも-つ

Những từ hay gặp :

保存する(ほぞんする):lưu trữ, nhớ lại (file máy tính)

Trên đây là 10 chữ Hán N3 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N3. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :