Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Luyện thi N3 – Chữ hán N3. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N3. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N3 – Bài 23

221. 湖

Âm Hán – Việt : Hồ

Âm on : こ

Âm kun : みずうみ

Những từ hay gặp :

湖(みずうみ):hồ
琵琶湖(びわこ):hồ biwa

222. 船

Âm Hán – Việt : Thuyền

Âm on : せん

Âm kun : ふね
ふな~

Những từ hay gặp :

船(ふね):thuyền
風船(ふうせん):bóng bay
船長(せんちょう):thuyền trưởng
船便(せんびん):gửi hàng đường thuỷ

223. 角

Âm Hán – Việt : Giác

Âm on : かく

Âm kun : かど

Những từ hay gặp :

角(かど):góc
角度(かくど):góc độ
四角い(しかくい):tứ giác
三角形(さんかくけい):hình tam giác

224. 夫

Âm Hán – Việt : Phu

Âm on : ふ
ふう

Âm kun : おっと

Những từ hay gặp :

夫(おっと):chồng
夫婦(ふうふ):vợ chồng
夫妻(ふさい):vợ chồng

225. 苦

Âm Hán – Việt : Khổ

Âm on : く

Âm kun : にが-い
くる-しい

Những từ hay gặp :

苦い(にがい):đắng
苦しい(くるしい):đau khổ
苦労(くろう):mệt mỏi do làm việc
苦手(にがて):kém

226. 礼

Âm Hán – Việt : Lễ

Âm on : れい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

お礼(おれい):cảm ơn
失礼(しつれい):thất lễ

227. 伺

Âm Hán – Việt : Tứ

Âm on :

Âm kun : うかが-う

Những từ hay gặp :

伺う(うかがう):hỏi thăm

228. 遅

Âm Hán – Việt : Trì

Âm on : ち

Âm kun : おそ-い
おく-れる

Những từ hay gặp :

遅い(おそい):chậm, muộn
遅れる(おくれる):muộn
遅刻(ちこく):muộn giờ

229. 失

Âm Hán – Việt : Thất

Âm on : しつ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

失望(しつぼう):thất vọng
失礼する(しつれい):thất lễ
失敗(しっぱい):thất bại

230. 汗

Âm Hán – Việt : Hãn

Âm on :

Âm kun : あせ

Những từ hay gặp :

汗(あせ):mồ hôi
汗(あせ)をかく:đổ mồ hôi

Trên đây là 10 chữ Hán N3 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N3. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :