Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 13

Chữ hán N3 – Bài 13

121. 存

Âm Hán – Việt : Tồn

Âm on : ぞん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

です(ぞんじ):biết (kính ngữ)

じません(ぞんじません):không biết

122. 必

Âm Hán – Việt : Tất

Âm on : ひつ

Âm kun : かなら-ず

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 必
Tôi chắc chắn sẽ giành lấy trái tim em

Những từ hay gặp :

(ひつよう):cần thiết

(ひっし):gắng hết sức

ず(かならず):chắc chắn

123. 費

Âm Hán – Việt : Phí

Âm on : ひ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ひよう):chi phí

(りょひ):chi phí du lịch

(しょうひしゃ):người tiêu dùng

(かいひ):hội phí

124. 期

Âm Hán – Việt : Kỳ

Âm on : き

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(きかん):khoảng thời gian, thời kỳ

(ちょうき):dài kỳ, dài hạn

(ていきけん):vé tháng

(たんき):ngắn hạn

125. 限

Âm Hán – Việt : Hạn

Âm on : げん

Âm kun : かぎ-る

Những từ hay gặp :

(きげん):kỳ hạn

る(かぎる):giới hạn

(げんてい):hạn định

(げんど):mức độ giới hạn

126. 製

Âm Hán – Việt : Chế

Âm on : せい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(~せい): sản phẩm ~

(にほんせい) : sản phẩm sản xuất tại Nhật Bản

(せいひん):sản phẩm

127. 造

Âm Hán – Việt : Tạo

Âm on : ぞう

Âm kun : つく-る

Những từ hay gặp :

(せいぞう):chế tạo

る(つくる):tạo ra

(もくぞう):sản phẩm làm từ gỗ

128. 賞

Âm Hán – Việt : Thưởng

Âm on : しょう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(しょう):thưởng, phần thưởng

(しょうきん):tiền thưởng

(しょうみきげん):hạn sử dụng (hạn dùng để có được chất lượng còn tốt)

(しょうひん):phần thưởng

129. 法

Âm Hán – Việt : Pháp

Âm on : ほう

Âm kun :

Cách Nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 法
Luật về nước sạch đã được thực thi từ năm ngoái

Những từ hay gặp :

(ほうほう):phương pháp

(ぶんぽう):ngữ pháp

(ほうりつ):pháp luật

130. 温

Âm Hán – Việt : Ôn

Âm on : おん

Âm kun : あたた-かい

Những từ hay gặp :

(おんど):nhiệt độ

かい(あたたかい):nóng

(きおん):nhiệt độ không khí

(じょうおん):nhiệt độ thông thường

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 13. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 14. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Like - シェアしてくださいね ^^ !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :