Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 15

Chữ hán N3 – Bài 15

141. 乳

Âm Hán – Việt : Nhũ

Âm on : にゅう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ぎゅうにゅう):sữa bò

142. 粉

Âm Hán – Việt : Phấn

Âm on :

Âm kun : こな / こ

Những từ hay gặp :

(こな):bột

(こむぎこ):bột mì

143. 袋

Âm Hán – Việt : Đại

Âm on :

Âm kun : ふくろ

Những từ hay gặp :

(ふくろ):túi

(てぶくろ):găng tay

ゴミ(ごみぶくろ):túi rác

(かみぶくろ):túi bằng giấy

(たび): tất chân

144. 混

Âm Hán – Việt : Hỗn

Âm on : こん

Âm kun : ま-ぜる

Những từ hay gặp :

ぜる(まぜる):trộn

(こんざつ):hỗn tạp

145. 焼

Âm Hán – Việt : Thiêu

Âm on :

Âm kun : や-く / や-ける

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 焼
Đốt 30 bó đũa

Những từ hay gặp :

く(やく):nướng

ける(やける):cháy

146. 表

Âm Hán – Việt : Biểu

Âm on : ひょう

Âm kun : おもて / あらわ-す

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 表
Biểu hiện sự vui mừng vì cái cây trở nên to lớn

Những từ hay gặp :

(おもて):mặt trước

(はっぴょう):phát biểu

(ひょうめん):bề mặt

(ひょうげん):biểu hiện

す(あらわす):thể hiện

(だいひょう):đại biểu, địa diện

147. 裏

Âm Hán – Việt :

Âm on :

Âm kun : うら

Những từ hay gặp :

(うら):mặt sau

し(うらがえし):lật mặt sau

148. 留

Âm Hán – Việt : Lưu

Âm on : りゅう

Âm kun : と-める

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji
Ngồi trên cánh đồng dùng dao cắt lúa

Những từ hay gặp :

(りゅうがく):du học

(るすばん):trông nhà

(ほりゅう):bảo lưu

(かきとめ):gửi đảm bảo (yêu cầu người nhận phải ký nhận. Bưu điện lưu lại giấy đó)

149. 守

Âm Hán – Việt : Thủ

Âm on : しゅ / す

Âm kun : まも-る

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 守
Chiếc chìa khóa này bảo vệ ngôi nhà

Những từ hay gặp :

(しゅび):phòng bị

る(まもる):bảo vệ

(るす):vắng nhà

150. 濃

Âm Hán – Việt : Nồng

Âm on : のう

Âm kun : こ-い

Những từ hay gặp :

い(こい):đậm đặc

(のうど):nồng độ

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 15. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 16. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Like - シェアしてくださいね ^^ !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :