You dont have javascript enabled! Please enable it!

Luyện tập chữ Hán N3 bài 18

Luyện tập chữ Hán N3 bài 18

Chào các bạn trong bài viết Luyện tập chữ Hán N3 bài 18 này Tự học online sẽ giúp các bạn luyện tập các chữ Hán N3 từ chữ Hán thứ 156 tới chữ Hán thứ 163. Việc luyện tập này sẽ giúp các bạn nắm vững hơn cách đọc cũng như cách dùng của những từ thường gặp có chứa chữ Kanji N3.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 18

Các bạn hãy tự mình làm sau đó click vào chữ đáp án để xem đáp án. Hãy nhắc nhở bản thân về từ mình chưa rõ hoặc còn nhầm lẫn để không phạm phải sai lầm đó trong lần tới.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 18

Bài 1 : Hãy chọn đáp án đúng :

: (a. つなぐこと b. つづくこと)

Đáp án
a. つなぐこと. Giải thích : (setsuzoku) có nghĩa là sự kết nối

: (a. パーフェクト b. セーフティ)

Đáp án
a. パーフェクト. Giải thích : (kanzen) có nghĩa là hoàn toàn, trọn vẹn

: (a. に b. そのるために)うこと

Đáp án
b. そのるために. (mensetsu) có nghĩa là sự phỏng vấn

をノートに(a. する b. する)。

Đáp án
a. する. Giải thích : (kiroku) có nghĩa là sự ghi chép

の(a.  b. )にしたがう。

Đáp án
b. . Giải thích : (shiji) có nghĩa là hướng dẫn, chỉ dẫn

ラジオを(a. する b. する)。

Đáp án
a. する. Giải thích : (rokuon) có nghĩa là sự ghi âm

「3 きます。」「(a.  b. )です。」

Đáp án
a. . Giải thích : (ryoukai) có nghĩa là sự hiểu biết, sự lĩnh hội

は(a.  b. )しました。

Đáp án
b. . Giải thích : (shuuryou) có nghĩa là sự kết thúc

Bài 2 : Hãy chọn cách đọc đúng

 1. とうざん 2. とざん 3. とうさん 4. とさん

Đáp án
2. とざん. Giải thích : có nghĩa là leo núi

る 1. もどる 2. まどる 3. おとる 4. かえる

Đáp án
1. もどる. Giải thích : る có nghĩa là quay lại, trở lại

 1. けいぞく 2. せっそく 3. けいそく 4. せつぞく

Đáp án
4. せつぞく

 1. わんりょう 2. かんりょう 3. げんりょう 4. しゅうりょう

Đáp án
2. かんりょう. Giải thích : có nghĩa là sự hoàn thành, sự kết thúc

Bài 3 : Hãy chọn cách viết Kanji đúng

しめす 1. す 2. す 3. す 4.

Đáp án
3. す. Giải thích : す có nghĩa là biểu hiện ra, cho xem

のぼる 1. る  2. る 3. る 4.

Đáp án
4. る . Giải thích : る có nghĩa là leo, trèo

ひょうじ 1.  2.  3.  4.

Đáp án
4. . Giải thích : có nghĩa là sự biểu thị

とうろく 1.  2.  3.  4.

Đáp án
1. . Giải thích : có nghĩa là sự đăng ký

Trên đây là nội dung bài luyện tập chữ Kanji N3 bài 18. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 và các bài luyện tập khác trong chuyên mục : Kanji N3

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: