Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Luyện đọc báo Nhật

Luyện đọc báo Nhật chủ đề kinh tế – phần 3

Trong chuyên mục luyện đọc báo Nhật kỳ này, Tự học online sẽ giới thiệu tới các bạn bài học “luyện đọc báo Nhật chủ đề kinh tế – phần 3”  – đây là phần tiếp nối của hai bài luyện đọc báo Nhật chủ đề kinh tế trước đó. Mời các bạn cùng theo dõi!

Tương tự như hai phần luyện đọc báo Nhật chủ đề kinh tế trước (phần 1phần 2), nội dung bài học phần 3 này sẽ chú trọng hơn trong việc hướng dẫn thực hành đọc hiểu tin tức và giới thiệu những từ vựng cũng như mẫu câu có trong chính tin tức đó.

Sau đây, hãy cùng thực hành luyện đọc hai bài báo trên TV Asahi News nhé!

Bài báo số 1: 10月の消費増税を前に 新料金の切手とはがき発売

Luyện đọc báo Nhật chủ đề kinh tế - phần 3

Từ vựng trong bài báo

消費増税 (Shouhi zouzei) : Tăng thuế tiêu thụ

新料金 (Shin ryoukin) : Mức phí mới

切手 (Kitte) : Tem

はがき (Hagaki) : Bưu thiếp

発売する (Hatsubai suru) : Bán, bày bán

引き上げる (Hikiageru) : Nâng giá

濃い (Koi) : Tối, đậm (màu sắc)

斬新 (Zanshin) : Mới lạ

値上げ (Neage) : Giá tăng, nâng giá

購入する (Kounyuu suru) : Mua

売り出す (Uridasu) : Bán ra

補助金 (Hojokin) : Khoản trợ cấp

今風 (Imafuu) : Phong cách hiện đại

ソメイヨシノ (Someiyoshino) : Hoa anh đào Yoshino

Ngữ pháp trong bài báo

1. Thể bị động : Bị, được

V nhóm I: Chuyển đuôi う → あ + れる

V nhóm II: Bỏ đuôi る → られる

V nhóm III : する → される và 来る(くる)→ 来られる

2. N (chỉ thời gian) + ぶり : Bao lâu rồi mới…

Như vậy, sau khi đã nắm vững từ vựng và mẫu câu cần thiết, hãy thử luyện đọc nhanh nội dung bài báo sau đây trước khi xem phần dịch bên dưới nhé!

Nội dung bài báo

Tiêu đề

10月の消費増税を前に 新料金の切手とはがき発売
10 gatsu no shouhi zouzei wo mae ni shin ryoukin no kitte to hagaki hatsubai
Bưu thiếp và tem thư được bán với mức giá mới trước khi thuế tiêu thụ tăng vào tháng 10

Luyện đọc báo Nhật chủ đề kinh tế - phần 3

Nội dung

10月の消費税率引き上げを前に、新しい料金に対応した切手とはがきが発売されました。
10 gatsu no shouhizeiritsu hikiage wo mae ni, atarashii ryoukin ni taiou shita kitte to hagaki ga hatsubai sa remashita.
Trước khi thực hiện nâng giá thuế tiêu thụ vào tháng 10, bưu thiếp và tem thư đã được bày bán với mức giá mới.

日本郵便は20日、新しい料金に対応した切手とはがきを売り出しました。
Nippon yuubin wa 20 nichi, atarashii ryoukin ni taiou shita kitte to hagaki wo uridashimashita.
Vào ngày 20, Bưu điện Nhật Bản đã tung ra thị trường bưu thiếp và tem thư với mức giá mới.

消費増税を受けて料金は10月から手紙が今より2円高い84円に、はがきが1円高い63円になります。
Shouhi zouzei wo ukete ryoukin wa 10 gatsu kara tegami ga ima yori 2-en takai 84-en ni, hagaki ga 1-en takai 63-en ni narimasu.
Mức giá chịu thuế tiêu thụ của thư tín từ tháng 10 sẽ cao hơn 2 yên so với hiện tại thành 84 yên, còn của bưu thiếp sẽ cao hơn 1 yên thành 63 yên.

20日に売り出された新しいデザインの63円切手には今の62円切手と同じソメイヨシノが描かれていますが、背景の色を濃くして違いを出しています。
20 nichi ni uridasareta atarashii dezain no 63-en kitte ni wa ima no 62-en kitte to onaji someiyoshino ga egaka rete imasuga, haikei no iro wo koku shite chigai wo dashite imasu.
Trên loại tem thư 63 yên thiết kế mới được bày bán vào ngày 20 có vẽ hình ảnh hoa anh đào Yoshino giống với loại 62 yên hiện tại, tuy nhiên màu sắc nền đã được tô đậm nét hơn để tạo sự khác biệt.

購入した人:「メールよりはがきの方が心がこもっている。今風な斬新なデザインと色合いだなと」
Kounyuu shita hito: “Meeru yori hagaki no kata ga kokoro ga komotte iru. Imafuuna zanshin na dezain to iro ai da na to”.
Người mua cho biết: “Bưu thiếp thể hiện được nhiều tình cảm hơn là thư điện tử. Tôi nghĩ màu sắc rất phù hợp và phần thiết kế rất mới lạ, hiện đại”.

手紙の値上げは2014年4月の消費増税以来、5年半ぶり、はがきは2年4カ月ぶりです。
Tegami no neage wa 2014 nen 4 gatsu no shouhi zouzei irai, 5 nen han buri, hagaki wa 2 nen 4 kagetsu buri desu.
Việc tăng giá thư tín kể khi thuế tiêu thụ tăng từ tháng 4 năm 2014 cho tới nay đã là 5 năm rưỡi, còn với bưu thiếp là 2 năm 4 tháng.

、使われている62円切手などは来月末で販売が終わります。
Ima, tsukawareteiru 62-en kitte nado wa raigetsusue de hanbai ga owarimasu.
Loại tem thư 62 yên hiện đang được sử dụng sẽ chính thức dừng bán vào cuối tháng tới.

Bài báo số 2: コンビニ大手3社 消費増税2%「値引き」で還元

Từ vựng trong bài báo

消費 (Shouhi) : Tiêu thụ

増税 (Zouzei) : Tăng thuế

還元 (Kangen) : Trả lại, hoàn trả

値引き (Nebiki) : Chiết khấu

コンビニエンスストア (Konbiniensusutoa) : Cửa hàng tiện lợi

キャッシュレス (Kyasshuresu) : Không dùng tiền mặt

決済 (Kessai) : Thanh toán

方針 (Houshin) : Phương châm, chính sách

政府 (Seifu) : Chính phủ

直営店 (Chokueiten) : Cửa hàng kinh doanh trực tiếp

加盟店 (Kameiten) : Cửa hàng thành viên

負担 (Futan) : Gánh vác

受け取る (Uketoru) : Tiếp thu, chấp nhận, nhận lấy

一致 (Icchi) : Nhất trí

消費者 (Shouhisha) : Người tiêu dùng

対象(Taishou) : Đối tượng

立て替える (Tatekaeru) : Thanh toán trước, trả trước

費用 (Hiyou) : Lệ phí, phí tổn

Ngữ pháp trong bài báo

1. Nの, V thể thường + 際に : Lúc…, Khi…, Nhân dịp…

Mẫu câu này được dùng để miêu tả thời gian, trường hợp (trong, ở, khi) mà sự việc diễn ra. Thường dùng trong văn viết vì có tính trang trọng.

2. N + については : Về vấn đề… thì…

3. (N, A, V) thể thường + とする : Qui định là…, Quyết định là…

4. (N, A, V) thể thường + ということ : Nghe nói là…

Như vậy, sau khi đã nắm vững từ vựng và mẫu câu cần thiết, hãy thử luyện đọc nhanh nội dung bài báo sau đây trước khi xem phần dịch bên dưới nhé!

Nội dung bài báo

Tiêu đề

コンビニ大手3社 消費増税2%「値引き」で還元
Konbini oote 3 sha shouhi zouzei 2 paasento-bun “nebiki” de kangen
3 thương hiệu cửa hàng tiện lợi lớn sẽ hoàn trả cho khách hàng phần chiết khấu 2% lượng thuế tiêu thụ tăng

Luyện đọc báo Nhật chủ đề kinh tế - phần 3

Nội dung

大手コンビニエンスストアの3社が10月の消費増税に合わせて始まるキャッシュレス決済のポイント還元について、その場で2%分を値引きする方針であることが分かりました。
Oote konbiniensusutoa no 3-sha ga 10 gatsu no shouhi zouzei ni awa sete hajimaru kyasshuresu kessai no pointo kangen ni tsuite, sonobade 2-paasento-bun wo nebiki suru houshindearu koto ga wakarimashita.
Được biết, 3 thương hiệu cửa hàng tiện lợi lớn sẽ bắt đầu chấp hành mức thuế tiêu thụ tăng vào tháng 10 và về vấn đề hoàn trả số điểm tích được (point) khi thanh toán không dùng tiền mặt, họ có chính sách sẽ chiết khấu 2% ngay khi mua bán.

政府は、10月の消費増税時にキャッシュレスで決済した場合に中小の小売り店には5%、大手コンビニエンスストアの加盟店には2%のポイントを国が還元するとしています。
Seifu wa, 10 gatsu no shouhi zouzei-ji ni kyasshuresu de kessai shita baai ni chuushou no kouriten ni wa 5%, oote konbiniensusutoa no kamei-ten ni wa 2% no pointo wo kuni ga kangen suru to shite imasu.
Chính phủ qui định, với các cửa hàng tiện lợi thành viên thuộc những thương hiệu lớn, nhà nước sẽ hoàn trả 2% số điểm tích, với các cửa hàng kinh doanh vừa và nhỏ nhà nước sẽ hoàn trả 5% đối với trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt trong đợt tăng thuế tiêu thụ vào tháng 10.

セブン−イレブン・ジャパン、ファミリーマート、ローソンの3社は消費者が支払う際にその場で還元対象の2%分を値引きする方針で一致しているということです。
Sebun − irebun Japan, famiriimaato, rooson no 3-sha wa shouhisha ga shiharau sai ni sonoba de kangen taishou no 2 paasento bun wo nebiki suru houshin de icchi shite iru to iu koto desu.
3 thương hiệu Seven Eleven Japan, Family Mart, Lawson đều nhất trí phương thức chiết khấu 2% cho đối tượng người tiêu dùng được hoàn trả ngay khi họ thanh toán.

国からの補助金を受け取るまで還元に必要な費用を立て替える考えで、直営店については本部の負担になるということです。
Kuni kara no hojokin wo uketoru made kangen ni hitsuyou na hiyou wo tatekaeru kangae de, chokueiten ni tsuite wa honbu no futan ni naru to iu koto desu.
Về phần cửa hàng kinh doanh trực tiếp, họ sẽ thay trụ sở chính chịu trách nhiệm nhiệm vụ thanh toán trước lệ phí cần thiết để hoàn trả cho tới khi nhận được khoản trợ cấp của nhà nước.

Trên đây là một số hướng dẫn luyện đọc báo Nhật chủ đề kinh tế phần 3. Chúc các bạn học tập hiệu quả và hẹn gặp lại trong những chủ đề luyện đọc tiếp theo!

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *