Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 3

Chữ hán N3 – Bài 3

21. 箱

Âm Hán – Việt : Tương

Âm on :

Âm kun : はこ

Những từ hay gặp :

(はこ):hộp, thùng

ゴミ(ごみばこ):thùng rác

22. 危

Âm Hán – Việt : Nguy

Âm on : き

Âm kun : あぶ-ない

Cách Nhớ:

Nhìn hòn đá ở trên cái mỏm đá kìa.thật nguy hiểm

Những từ hay gặp :

(きけん):nguy hiểm

ない(あぶない):nguy hiểm

23. 険

Âm Hán – Việt : Hiểm

Âm on : けん

Âm kun :

Cách Nhớ:

Một người (人) đang nhìn 1 ngọn núi dốc đứng

Những từ hay gặp :

(きけん):nguy hiểm

24. 捨

Âm Hán – Việt : Xả

Âm on :

Âm kun : す-てる

Cách Nhớ:

Tôi bỏ rác vào thùng vào các ngày thứ bảy ().

Những từ hay gặp :

てる(すてる):ném

25. 線

Âm Hán – Việt : Tuyến

Âm on : せん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(せん):đường

(ばんせん):tuyến đường số ~

26. 面

Âm Hán – Việt : Diện

Âm on : めん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ぜんめん):toàn diện

(がめん):màn hình

(ほうめん):phương diện

27. 普

Âm Hán – Việt : Phổ

Âm on : ふ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ふつう):thông thường

28. 各

Âm Hán – Việt : Các

Âm on : かく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(かくえき):các ga

(かっこく):các quốc gia

(かくじ):từng người

29. 次

Âm Hán – Việt : Thứ

Âm on : ジ, シ

Âm kun : つぎ

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 次, 々, 他
Một người mở to miệng, hô to : “tiếp tục’

Những từ hay gặp :

(もくじ):danh mục

(じかい):lần tới

(つぎ):tiếp theo

30. 快

Âm Hán – Việt : Khoái

Âm on : かい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(かいそく):(tàu) tốc hành (là tàu điện thường nhưng chỉ dừng ở 1 số ga nhất định)

い(こころよい):sáng khoái

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 3. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 4. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :