Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Luyện thi N3 – Chữ hán N3. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N3. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N3 – Bài 27

261. 虫

Âm Hán – Việt : Trùng

Âm on :

Âm kun : むし

Những từ hay gặp :

虫(むし):sâu bọ
虫歯(むしば):sâu răng

262. 歯

Âm Hán – Việt : Nha

Âm on : し

Âm kun : は

Những từ hay gặp :

歯(は):răng
歯科(しか):khoa răng
虫歯(むしば):sâu ra
歯医者(はいしゃ):nha sỹ
歯茎(はぐき):nướu răng

263. 治

Âm Hán – Việt : Trị

Âm on : じ

Âm kun : なお-る
なお-す

Những từ hay gặp :

治る(なおる):khỏi
治す(なおす):chữa, sửa
政治(せいじ):chính trị
治療(ちりょう):trị liệu

264. 汚

Âm Hán – Việt : Ô

Âm on : お

Âm kun : きたな-い
よご-れる

Những từ hay gặp :

汚染(おせん):ô nhiễm
汚い(きたない):bẩn
汚れる(よごれる):nhiễm bẩn

265. 並

Âm Hán – Việt : Tịnh

Âm on :

Âm kun : なら-ぶ
なら-べる

Những từ hay gặp :

並ぶ(ならぶ):xếp thành hàng
並べる(ならべる):xếp
歯並び(はならび):hàm răng (sự xếp thành hàng của răng)

266. 他

Âm Hán – Việt : Tha

Âm on : た

Âm kun :

Những từ hay gặp :

他の(たの/ ほかの):(vật) khác (ほかの là cách đọc phổ biến và dễ hiểu, たの thì dùng trong các câu văn cứng như báo viết…)
その他(そのた):ngoài ra

267. 身

Âm Hán – Việt : Thân

Âm on : しん

Âm kun : み

Những từ hay gặp :

身長(しんちょう):chiều cao (thân thể)
独身(どくしん):độc thân
刺身(さしみ):món Sasimi
身分(みぶん):tiểu sử bản thân

268. 酒

Âm Hán – Việt : Tửu

Âm on : しゅ

Âm kun : さけ
さか

Những từ hay gặp :

お酒(おさけ):rượu
日本酒(にほんしゅ):rượu nhật
料理酒(りょうりしゅ):rượu nấu ăn
酒屋(さかや):cửa hàng rượu

269. 吸

Âm Hán – Việt : Hấp

Âm on : きゅう

Âm kun : す-う

Những từ hay gặp :

吸う(すう):hít
呼吸(こきゅう):hô hấp

270. 欲

Âm Hán – Việt : Dục

Âm on : よく

Âm kun : ほ-しい

Những từ hay gặp :

欲しい(ほしい):muốn có
食欲(しょくよく):ham muốn ăn
意欲(いよく):mong muốn làm một cái gì đó

Trên đây là 10 chữ Hán N3 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N3. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :