Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 24

Chữ hán N3 – Bài 24

231. 念

Âm Hán – Việt : Niệm

Âm on : ねん

Âm kun :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 念
Lúc này anh đang nghĩ về em

Những từ hay gặp :

(ざんねん:đáng tiếc

(きねん):kỉ niệm

232. 涙

Âm Hán – Việt : Lệ

Âm on :

Âm kun : なみだ

Những từ hay gặp :

(なみだ):nước mắt

す(なみだをながす):chảy nước mắt

233. 笑

Âm Hán – Việt : Tiếu

Âm on :

Âm kun : わら-う / え-む

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 笑
Người đang cười “keke”

Những từ hay gặp :

う(わらう):cười

む(えむ):mỉm cười

(えがお):mặt cười

い(わらい):nụ cười

234. 調

Âm Hán – Việt : Điều

Âm on : ちょう

Âm kun : しら-べる

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 調
Họ nói (言) họ sẽ điều tra xung quanh (周).

Những từ hay gặp :

調(ちょうし):tình trạng

調(ちょうさ):điều tra

調(きょうちょう):cường điệu

調べる(しらべる):điều tra

235. 査

Âm Hán – Việt : Tra

Âm on : さ

Âm kun :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 査
Chúng tôi đã điều tra ngôi mộ ở dưới cái cây (木).

Những từ hay gặp :

調(ちょうさ):điều tra

(さもん):câu hỏi điều tra

236. 移

Âm Hán – Việt : Di

Âm on : い

Âm kun : うつ-る / うつ-す

Những từ hay gặp :

(いどう):di động, di chuyển

る(うつる):di chuyển

す(うつす):làm cho di chuyển

237. 難

Âm Hán – Việt : Nạn

Âm on : なん

Âm kun : むずか-しい

Những từ hay gặp :

しい(むずかしい):khó

(ひなん):châm chọc, làm khó (đối phương)

(こんなん):khó khăn

(なんもん):câu hỏi khó

238. 簡

Âm Hán – Việt : Giản

Âm on : かん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(かんたん):đơn giản

239. 単

Âm Hán – Việt : Đơn

Âm on : たん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(たんい):đơn vị

(たんご):từ đơn

240. 感

Âm Hán – Việt : Cảm

Âm on : かん

Âm kun :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ kanji 感
Khi nhìn thấy người mang theo vũ khí, tôi cảm thấy bị sốc

Những từ hay gặp :

じ(かんじ):cảm giác

(かんどう):cảm động

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 24. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 25. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Like - シェアしてくださいね ^^ !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :