Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 32

Chữ hán N3 – Bài 32

311. 輸

Âm Hán – Việt : Thâu

Âm on : ゆ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ゆしゅつ):xuất khẩu

(ゆにゅう): nhập khẩu

(ゆそう):vận chuyển

312. 相

Âm Hán – Việt : Tướng, tương

Âm on : そう / しょう

Âm kun : あい

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 相
Đặt đôi mắt của bạn (目) trên cây (木). Cái cây và bạn đang đối mặt với nhau
Những từ hay gặp :

(そうだん):thảo luận

(あいて):đối phương

(しゅしょう):thủ tướng

313. 化

Âm Hán – Việt : Hóa

Âm on : か / け

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ぶんか):văn hóa

(かがく):hóa học

粧(けしょう):trang điểm

314. 比

Âm Hán – Việt : Tỷ

Âm on :

Âm kun : くら-べる

Những từ hay gặp :

比べる(くらべる):so sánh

315. 原

Âm Hán – Việt : Nguyên

Âm on : げん

Âm kun : はら

Những từ hay gặp :

(げんりょう):nguyên liệu

(のはら):đồng bằng

316. 因

Âm Hán – Việt : Nhân

Âm on : いん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(げんいん):nguyên nhân

317. 際

Âm Hán – Việt : Tế

Âm on : さい

Âm kun :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 際
Lễ hội (祭) là 1 dịp đặc biệt cho mọi người
Những từ hay gặp :

(こくさい):quốc tế

(こうさい):quan hệ

318. 議

Âm Hán – Việt : Nghị

Âm on : ぎ

Âm kun :

Cách Nhớ:

Họ đang tranh luận xem đúng hay sai

Những từ hay gặp :

(かいぎ):hội nghị

(ぎいん):nghị viên

319. 活

Âm Hán – Việt : Hoạt

Âm on : かつ

Âm kun :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 活
Tôi uống nước và trở nên hoạt bát
Những từ hay gặp :

(せいかつ):sinh hoạt

(かつどう):hoạt động

320. 変

Âm Hán – Việt : Biến

Âm on : へん

Âm kun : か-わる / か-える

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 変
Anh ấy đang mặc bộ quần áo kì quái
Những từ hay gặp :

(たいへん):rất, cực

(へんか):biến hóa

わる(かわる):thay đổi

える(かえる):thay đổi

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 32. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 33. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Like - シェアしてくださいね ^^ !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :