Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 14

Chữ hán N3 – Bài 14

131. 販

Âm Hán – Việt : Phiến, phán

Âm on : はん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(はんばい):bán

(じどうはんばいき):máy bán hàng tự động

132. 機

Âm Hán – Việt :

Âm on : き

Âm kun :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 機
Chúng tôi sử dụng máy bằng gỗ (木) để dệt vải từ các sợi chỉ (糸).

Những từ hay gặp :

(ひこうき):máy bay

(きかい):máy móc

(きかい):cơ hội

133. 増

Âm Hán – Việt : Tăng

Âm on : ぞう

Âm kun : ふ-える / ふ-やす

Những từ hay gặp :

える(ふえる):tăng

やす(ふやす):làm cho tăng

(ぞうか):tăng thêm

134. 減

Âm Hán – Việt : Giảm

Âm on : げん

Âm kun : へ-る / へ-らす

Những từ hay gặp :

(げんしょう):giảm thiểu

る(へる):giảm

らす(へらす):làm cho giảm

135. 量

Âm Hán – Việt : Lượng

Âm on : りょう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(りょう):lượng

(ぞうりょう):tăng về lượng

(すうりょう):số lượng

(げんりょう):giảm về lương

136. 氷

Âm Hán – Việt : Băng

Âm on :

Âm kun : こおり

Những từ hay gặp :

(こおり):đá, băng đá

137. 返

Âm Hán – Việt : Phản

Âm on : へん

Âm kun : かえ-す

Những từ hay gặp :

す(かえす): trả lại

(へんじ):trả lời

却(へんきゃく):trả lại (đồ hoặc tiền đã nhận giữ)

138. 湯

Âm Hán – Việt : Thang

Âm on :

Âm kun : おゆ

Những từ hay gặp :

(おゆ):nước nóng

139. 材

Âm Hán – Việt : Tài

Âm on : ざい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ざいりょう):vật liệu

(きょうざい):tài liệu giảng dạy

140. 卵

Âm Hán – Việt : Noãn

Âm on :

Âm kun : たまご

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 卵
Tách đôi quả trứng

Những từ hay gặp :

(たまご):trứng

き(たまごやき):trứng rán

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 14. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 15. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Like - シェアしてくださいね ^^ !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :