Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Luyện thi N3 – Chữ hán N3. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N3. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N3 – Bài 14

131. 販

Âm Hán – Việt : Phiến, phán

Âm on : はん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

販売(はんばい):bán
自動販売機(じどうはんばいき):máy bán hàng tự động

132. 機

Âm Hán – Việt :

Âm on : き

Âm kun :

Những từ hay gặp :

飛行機(ひこうき):máy bay
機械(きかい):máy móc
機会(きかい):cơ hội

133. 増

Âm Hán – Việt : Tăng

Âm on : ぞう

Âm kun : ふ-える
ふ-やす

Những từ hay gặp :

増える(ふえる):tăng
増やす(ふやす):làm cho tăng
増加(ぞうか):tăng thêm

134. 減

Âm Hán – Việt : Giảm

Âm on : げん

Âm kun : へ-る
へ-らす

Những từ hay gặp :

減少(げんしょう):giảm thiểu
減る(へる):giảm
減らす(へらす):làm cho giảm

135. 量

Âm Hán – Việt : Lượng

Âm on : りょう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

量(りょう):lượng
増量(ぞうりょう):tăng về lượng
数量(すうりょう):số lượng
減量(げんりょう):giảm về lương

136. 氷

Âm Hán – Việt : Băng

Âm on :

Âm kun : こおり

Những từ hay gặp :

氷(こおり):đá, băng đá

137. 返

Âm Hán – Việt : Phản

Âm on : へん

Âm kun : かえ-す

Những từ hay gặp :

返す(かえす): trả lại
返事(へんじ):trả lời
返却(へんきゃく):trả lại (đồ hoặc tiền đã nhận giữ)

138. 湯

Âm Hán – Việt : Thang

Âm on :

Âm kun : おゆ

Những từ hay gặp :

お湯(おゆ):nước nóng

139. 材

Âm Hán – Việt : Tài

Âm on : ざい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

材料(ざいりょう):vật liệu
教材(きょうざい):tài liệu giảng dạy

140. 卵

Âm Hán – Việt : Noãn

Âm on :

Âm kun : たまご

Những từ hay gặp :

卵(たまご):trứng
卵焼き(たまごやき):trứng rán

Trên đây là 10 chữ Hán N3 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N3. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :