Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 31

Chữ hán N3 – Bài 31

301. 流

Âm Hán – Việt : Lưu

Âm on : りゅう

Âm kun : なが-れる / なが-す

Những từ hay gặp :

れる(ながれる):chảy

す(ながす):cho chảy

(こうりゅう):giao lưu

302. 負

Âm Hán – Việt : Phụ

Âm on : ふ

Âm kun : ま-ける

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 負
Người thua phải trả tiền
Những từ hay gặp :

ける(まける):thua cuộc

(しょうぶ):trận đấu

303. 投

Âm Hán – Việt : Đầu

Âm on : とう

Âm kun : な-げる

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 投
Tôi dùng tay ném hòn đá
Những từ hay gặp :

げる(なげる):ném đi

(とうしゅ): vận động viên ném bóng

304. 果

Âm Hán – Việt : Quả

Âm on : か

Âm kun : くだ

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 果
Cái cây không có quả
Những từ hay gặp :

(けっか):kết quả

(くだもの)hoa quả

305. 戦

Âm Hán – Việt : Chiến

Âm on : せん

Âm kun : たたか-う

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ kanji 戦
Nhiều loại vũ khí được dùng trong chiến tranh
Những từ hay gặp :

(せんそう):chiến tranh

う(たたかう):đấu tranh

(せんご):hậu chiến

306. 経

Âm Hán – Việt : Kinh

Âm on : けい

Âm kun :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 経
Trải qua thời gian dài để dệt vải và trồng cây
Những từ hay gặp :

(けいざい):kinh tế

(けいえい):điều hành

(けいけん):kinh nghiệm

307. 済

Âm Hán – Việt : Tế

Âm on : さい

Âm kun : す-む

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 済
Tôi đã viết xong câu văn (文) trên cao
Những từ hay gặp :

む(すむ):đã kết thúc

(けいざい):kinh tế

308. 成

Âm Hán – Việt : Thành

Âm on : せい

Âm kun :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 成
Sử dụng vũ khí, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ
Những từ hay gặp :

(せいちょう):trưởng thành

(さんせい):tán thành

(かんせい):hoàn thành

309. 貿

Âm Hán – Việt : Mậu

Âm on : ぼう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

貿易(ぼうえき):thương mại, ngoại thương

310. 易

Âm Hán – Việt : Dịch

Âm on : えき

Âm kun : やさ-しい

Những từ hay gặp :

貿易(ぼうえき):thương mại, ngoại thương

易しい (やさしい):dễ dàng

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 32. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 33. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Like - シェアしてくださいね ^^ !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :