Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 19

Chữ hán N3 – Bài 19

181. 割

Âm Hán – Việt : Cát

Âm on :

Âm kun : わ-る / わ-れる

Những từ hay gặp :

る(わる):làm vỡ

れる(われる):vỡ

(わりあい):tỷ lệ

(わりびき):giảm giá

182. 倍

Âm Hán – Việt : Bội

Âm on : ばい

Âm kun :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 倍
Người đàn ông cao cao hơn hai lần so với người đàn ông thấp

Những từ hay gặp :

=2(ばい):lần

(ばい):~ lần

183. 値

Âm Hán – Việt : Trị

Âm on :

Âm kun : ね

Những từ hay gặp :

(ねだん):giá

げ(ねあげ):tăng giá

げ(ねさげ):giảm giá

184. 商

Âm Hán – Việt : Thương

Âm on : しょう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(しょうひん):sản phẩm

(しょうてん):cửa hàng

185. 支

Âm Hán – Việt : Chi

Âm on : し

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(してん):cửa hàng chi nhánh

(ししゃ):công ty con

186. 払

Âm Hán – Việt : Phất, Bật

Âm on :

Âm kun : はら-う

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 払
Tôi trả tiền bằng tay

Những từ hay gặp :

う(はらう):trả (tiền)

い(しはらう):chi trả

187. 米

Âm Hán – Việt : Mễ

Âm on : べい

Âm kun : こめ

Những từ hay gặp :

(こめ):gạo

(べいこく):nước Mỹ

(おうべい):âu mỹ

(べいにち):Mỹ – Nhật

188. 級

Âm Hán – Việt : Cấp

Âm on : きゅう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(こうきゅう):cao cấp

(じょうきゅう):cấp cao

(ちゅうきゅう):trung cấp

189. 残

Âm Hán – Việt : Tàn

Âm on : ざん

Âm kun : のこ-る / のこ-す

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 残
3 người tử nạn và chỉ còn lại vũ khí của họ

Những từ hay gặp :

る(のこる):còn lại

す(のこす):để lại

(ざんねん):đáng tiếc

(ざんぎょう):(việc làm) ngoài giờ (làm thêm)

190. 型

Âm Hán – Việt : Hình

Âm on :

Âm kun : かた

Những từ hay gặp :

(おおがた):cỡ lớn

(こがた):cỡ nhỏ

(しんがた):dạng mới

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 19. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 20. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Like - シェアしてくださいね ^^ !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :