Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Luyện thi N3 – Chữ hán N3. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N3. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N3 – Bài 19

181. 割

Âm Hán – Việt : Cát

Âm on :

Âm kun : わ-る
わ-れる

Những từ hay gặp :

割る(わる):làm vỡ
割れる(われる):vỡ
割合(わりあい):tỷ lệ
割引(わりびき):giảm giá

182. 倍

Âm Hán – Việt : Bội

Âm on : ばい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

倍=2倍(ばい):lần
~倍(ばい):~ lần

183. 値

Âm Hán – Việt : Trị

Âm on :

Âm kun : ね

Những từ hay gặp :

値段(ねだん):giá
値上げ(ねあげ):tăng giá
値下げ(ねさげ):giảm giá

184. 商

Âm Hán – Việt : Thương

Âm on : しょう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

商品(しょうひん):sản phẩm
商店(しょうてん):cửa hàng

185. 支

Âm Hán – Việt : Chi

Âm on : し

Âm kun :

Những từ hay gặp :

支店(してん):cửa hàng chi nhánh
支社(ししゃ):công ty con

186. 払

Âm Hán – Việt : Phát

Âm on :

Âm kun : はら-う

Những từ hay gặp :

払う(はらう):trả (tiền)
支払い(しはらう):chi trả

187. 米

Âm Hán – Việt : Mễ

Âm on : べい

Âm kun : こめ

Những từ hay gặp :

米(こめ):gạo
米国(べいこく):nước Mỹ
欧米(おうべい):âu mỹ
米日(べいにち):Mỹ – Nhật

188. 級

Âm Hán – Việt : Cấp

Âm on : きゅう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

高級(こうきゅう):cao cấp
上級(じょうきゅう):cấp cao
中級(ちゅうきゅう):trung cấp

189. 残

Âm Hán – Việt : Tàn

Âm on : ざん

Âm kun : のこ-る
のこ-す

Những từ hay gặp :

残る(のこる):còn lại
残す(のこす):để lại
残念(ざんねん):đáng tiếc
残業(ざんぎょう):(việc làm) ngoài giờ (làm thêm)

190. 型

Âm Hán – Việt : Hình
Âm kun : かた

Những từ hay gặp :

大型(おおがた):cỡ lớn
小型(こがた):cỡ nhỏ
新型(しんがた):dạng mới

Trên đây là 10 chữ Hán N3 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N3. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Facebook Comments
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 1 reviews
rất bổ ích

rất bổ ích cho người học N3 !

error: Content is protected !!