Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 29

Chữ hán N3 – Bài 29

281. 報

Âm Hán – Việt : Báo

Âm on : ほう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(よほう): dự báo

(ほうこく):báo cáo

282. 晴

Âm Hán – Việt : Tình

Âm on : せい

Âm kun : は-れる

Những từ hay gặp :

晴れる(はれる): nắng

晴れ (はれ): thời tiết tốt

(せいてん): thời tiết tốt

283. 雲

Âm Hán – Việt : Vân

Âm on :

Âm kun : くも

Những từ hay gặp :

雲(くも): mây

284. 吹

Âm Hán – Việt : Xúy

Âm on :

Âm kun : ふ-く

Những từ hay gặp :

吹く(ふく): thổi (gió)

285. 暖

Âm Hán – Việt : Noãn

Âm on : だん

Âm kun : あたた-かい

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 暖
Bạn bè nắm tay nhau sẽ cảm thấy ấm áp
Những từ hay gặp :

かい- ấm áp

房- lò sưởi

286. 雪

Âm Hán – Việt : Tuyết

Âm on :

Âm kun : ゆき

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 雪
‘Mưa (雨) à?’.’Không, sờ thử xem. Là tuyết đó’
Những từ hay gặp :

(ゆき):tuyết

(ゆきぐに):đất nước có tuyết

287. 震

Âm Hán – Việt : Chấn

Âm on : しん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(じしん):động đất

(しんど):độ của động đất, rung chấn

288. 波

Âm Hán – Việt : Ba

Âm on : は

Âm kun : な-み

Những từ hay gặp :

波(でんぱ):sóng điện

波(なみ):sóng

津波(つなみ):sóng thần

289. 求

Âm Hán – Việt : Cầu

Âm on : きゅう

Âm kun : もとめ-る

Những từ hay gặp :

求める(もとめる): yêu cầu

求(ようきゅう): nhu cầu

(きゅうじん): tìm người

請求(せいきゅうしょ):hóa đơn yêu cầu thanh toán

290. 募

Âm Hán – Việt : Mộ

Âm on : ぼ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ぼしゅう):tuyển người

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 29. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 30. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Like - シェアしてくださいね ^^ !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :