Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Luyện thi N3 – Chữ hán N3. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N3. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N3 – Bài 29

281. 報

Âm Hán – Việt : Báo

Âm on : ほう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

予報 (よほう): dự báo
報告(ほうこく):báo cáo

282. 晴

Âm Hán – Việt : Tình

Âm on : せい

Âm kun : は-れる

Những từ hay gặp :

晴れる(はれる): nắng
晴れ (はれ): thời tiết tốt
晴天(せいてん): thời tiết tốt

283. 雲

Âm Hán – Việt : Vân

Âm on :

Âm kun : くも

Những từ hay gặp :

雲(くも): mây

284. 吹

Âm Hán – Việt : Xúy

Âm on :

Âm kun : ふ-く

Những từ hay gặp :

吹く(ふく): thổi (gió)

285. 暖

Âm Hán – Việt : Noãn

Âm on : だん

Âm kun : あたた-かい

Những từ hay gặp :

暖かい- ấm áp
暖房- lò sưởi

286. 雪

Âm Hán – Việt : Tuyết

Âm on :

Âm kun : ゆき

Những từ hay gặp :

雪(ゆき):tuyết
雪国(ゆきぐに):đất nước có tuyết

287. 震

Âm Hán – Việt : Chấn

Âm on : しん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

地震(じしん):động đất
震度(しんど):độ của động đất, rung chấn

288. 波

Âm Hán – Việt : Ba

Âm on : は

Âm kun : な-み

Những từ hay gặp :

電波(でんぱ):sóng điện
波(なみ):sóng
津波(つなみ):sóng thần

289. 求

Âm Hán – Việt : Cầu

Âm on : きゅう

Âm kun : もとめ-る

Những từ hay gặp :

求める(もとめる): yêu cầu
要求(ようきゅう): nhu cầu
求人(きゅうじん): tìm người
請求書(せいきゅうしょ):hóa đơn yêu cầu thanh toán

290. 募

Âm Hán – Việt : Mộ

Âm on : ぼ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

募集(ぼしゅう):tuyển người

Trên đây là 10 chữ Hán N3 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N3. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Facebook Comments
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 1 reviews
rất bổ ích

rất bổ ích cho người học N3 !

error: Content is protected !!