Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Luyện thi N3 – Chữ hán N3. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N3. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N3 – Bài 25

241. 想

Âm Hán – Việt : Tưởng

Âm on : そう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

理想(りそう):lý tưởng
感想(かんそう):cảm tưởng
予想(よそう):dự đoán

242. 練

Âm Hán – Việt : Luyện

Âm on : れん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

練習(れんしゅう):luyện tập
訓練(くんれん):huấn luyện

243. 最

Âm Hán – Việt : Tối

Âm on : さい

Âm kun : もっと-も

Những từ hay gặp :

最近(さいきん):gần đây
最も(もっとも);cực kỳ, nhất
最後(さいご):cuối cùng
最初(さいしょ):đầu tiên

244. 適

Âm Hán – Việt : Thích

Âm on : てき

Âm kun :

Những từ hay gặp :

適当(てきとう):thích hợp
快適(かいてき):sảng khoái

245. 選

Âm Hán – Việt : Tuyển

Âm on : せん

Âm kun : えら-ぶ

Những từ hay gặp :

選ぶ(えらぶ):chọn
選手(せんしゅ):tuyển thủ
選挙(せんきょ):tuyển cử

246. 違

Âm Hán – Việt : Vi

Âm on :

Âm kun : ちが-う
ちが-える

Những từ hay gặp :

違う(ちがう):khác
間違い(まちがい):nhầm lẫn (n)
間違える(まちがえる):nhầm (v)

247. 直

Âm Hán – Việt : Trực

Âm on : ちょく

Âm kun : なお-る
なお-す

Những từ hay gặp :

直る(なおる):khỏi
直す(なおす):sửa chữa
直接(ちょくせつ):trực tiếp
直線(ちょくせん):đường thẳng

248. 復

Âm Hán – Việt : Phục

Âm on : ふく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

復習(ふくしゅう):luyện tập
往復(おうふく):2 chiều (chiều đi + chiều về)
回復(かいふく):hồi phục

249. 辞

Âm Hán – Việt : Từ

Âm on : じ

Âm kun : や-める

Những từ hay gặp :

辞める(やめる):nghỉ, từ bỏ
辞書(じしょ):từ điển
辞典(じてん):từ điển

250. 宿

Âm Hán – Việt : Túc

Âm on : しゅく

Âm kun : やど

Những từ hay gặp :

宿題(しゅくだい):bài tập
下宿(げしゅく):cho thuê nhà nghỉ
宿(やど):nhà nghỉ

Trên đây là 10 chữ Hán N3 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N3. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :