Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 25

Chữ hán N3 – Bài 25

241. 想

Âm Hán – Việt : Tưởng

Âm on : そう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(りそう):lý tưởng

(かんそう):cảm tưởng

(よそう):dự đoán

242. 練

Âm Hán – Việt : Luyện

Âm on : れん

Âm kun :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 練
Tôi tập se chỉ ở hướng đông

Những từ hay gặp :

(れんしゅう):luyện tập

(くんれん):huấn luyện

243. 最

Âm Hán – Việt : Tối

Âm on : さい

Âm kun : もっと-も

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 最
Để tóm (取)được mặt trời (日)là một điều cực khó

Những từ hay gặp :

(さいきん):gần đây

も(もっとも);cực kỳ, nhất

(さいご):cuối cùng

(さいしょ):đầu tiên

244. 適

Âm Hán – Việt : Thích

Âm on : てき

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(てきとう):thích hợp

(かいてき):sảng khoái

245. 選

Âm Hán – Việt : Tuyển

Âm on : せん

Âm kun : えら-ぶ

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 選
Cùng nhau (共) lựa chọn người lãnh đạo

Những từ hay gặp :

ぶ(えらぶ):chọn

(せんしゅ):tuyển thủ

挙(せんきょ):tuyển cử

246. 違

Âm Hán – Việt : Vi

Âm on :

Âm kun : ちが-う / ちが-える

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 違
Vì đường xá phức tạp nên hình như bị nhầm rồi

Những từ hay gặp :

う(ちがう):khác

い(まちがい):nhầm lẫn (n)

える(まちがえる):nhầm (v)

247. 直

Âm Hán – Việt : Trực

Âm on : ちょく

Âm kun : なお-る / なお-す

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 直
‘Nhìn kìa! Nó bị vỡ rồi.”Hãy sửa đi’.

Những từ hay gặp :

る(なおる):khỏi

す(なおす):sửa chữa

(ちょくせつ):trực tiếp

(ちょくせん):đường thẳng

248. 復

Âm Hán – Việt : Phục

Âm on : ふく

Âm kun :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 復
Một người, hàng ngày đều đi bộ trên cùng 1 con đường

Những từ hay gặp :

(ふくしゅう):luyện tập

(おうふく):2 chiều (chiều đi + chiều về)

(かいふく):hồi phục

249. 辞

Âm Hán – Việt : Từ

Âm on : じ

Âm kun : や-める

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 辞
Thật vất vả (辛) để tra 1000 (千) từ trong từ điển.

Những từ hay gặp :

める(やめる):nghỉ, từ bỏ

(じしょ):từ điển

典(じてん):từ điển

250. 宿

Âm Hán – Việt : Túc

Âm on : しゅく

Âm kun : やど

Cách nhớ : 

Cách nhớ chữ Kanji 宿
Nhà trọ này có thể chứa được 100 người

Những từ hay gặp :

宿(しゅくだい):bài tập

宿(げしゅく):cho thuê nhà nghỉ

宿(やど):nhà nghỉ

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 25. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 26. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Like - シェアしてくださいね ^^ !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :