Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Luyện thi N3 – Chữ hán N3. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N3. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N3 – Bài 11

101. 防

Âm Hán – Việt : Phòng

Âm on : ぼう

Âm kun : ふせ-ぐ

Những từ hay gặp :

予防(よぼう):dự phòng
防ぐ(ふせぐ):ngăn cản

102. 救

Âm Hán – Việt : Cứu

Âm on : きゅう

Âm kun : すく-う

Những từ hay gặp :

救急車(きゅうきゅうしゃ):xe cấp cứu
救う(すくう):cứu

103. 警

Âm Hán – Việt : Cảnh

Âm on : けい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

警官(けいかん):cảnh sát viên
警察(けいさつ):cảnh sát
警告(けいこく):cảnh báo

104. 察

Âm Hán – Việt : Sát

Âm on : さつ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

警察(けいさつ):cảnh sát
警察署(けいさつしょ):sở cảnh sát

105. 故

Âm Hán – Việt : Cố

Âm on : こ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

事故(じこ):sự cố, tai nạn
故~(こ~):cố ~
故障(こしょう):bị hỏng

106. 伝

Âm Hán – Việt : Truyền

Âm on : でん

Âm kun : つた-える

Những từ hay gặp :

伝言(でんごん):lời nhắn
伝える(つたえる):truyền lại
手伝う(てつだう):giúp đỡ

107. 黄

Âm Hán – Việt : Hoàng

Âm on :

Âm kun : き

Những từ hay gặp :

黄色(おうしょく):màu vàng
黄色い(きいろい):vàng

108. 絵

Âm Hán – Việt : Hội

Âm on : かい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

絵(え):tranh
絵画(かいが):hội hoạ
絵本(えほん):sách tranh

109. 組

Âm Hán – Việt : Tổ

Âm on :

Âm kun : く-む
くみ

Những từ hay gặp :

~組(~くみ):nhóm, tổ chức
組む(くむ):hợp tác
番組(ばんぐみ):chương trình
組み立てる(くみたてる):lắp ráp

110. 束

Âm Hán – Việt : Thúc

Âm on : そく

Âm kun : たば

Những từ hay gặp :

約束(やくそく):hứa
花束(はなたば):bó hoa

Trên đây là 10 chữ Hán N3 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N3. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :