Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 11

Chữ hán N3 – Bài 11

101. 防

Âm Hán – Việt : Phòng

Âm on : ぼう

Âm kun : ふせ-ぐ

Những từ hay gặp :

(よぼう):dự phòng

ぐ(ふせぐ):ngăn cản

102. 救

Âm Hán – Việt : Cứu

Âm on : きゅう

Âm kun : すく-う

Những từ hay gặp :

(きゅうきゅうしゃ):xe cấp cứu

う(すくう):cứu

103. 警

Âm Hán – Việt : Cảnh

Âm on : けい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(けいかん):cảnh sát viên

(けいさつ):cảnh sát

(けいこく):cảnh báo

104. 察

Âm Hán – Việt : Sát

Âm on : さつ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(けいさつ):cảnh sát

(けいさつしょ):sở cảnh sát

105. 故

Âm Hán – Việt : Cố

Âm on : こ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(じこ):sự cố, tai nạn

~(こ~):cố ~

障(こしょう):bị hỏng

106. 伝

Âm Hán – Việt : Truyền

Âm on : でん

Âm kun : つた-える

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 伝
Hai (二) người truyền tải một thông điệp

Những từ hay gặp :

(でんごん):lời nhắn

える(つたえる):truyền lại

う(てつだう):giúp đỡ

107. 黄

Âm Hán – Việt : Hoàng

Âm on :

Âm kun : き

Những từ hay gặp :

(おうしょく):màu vàng

い(きいろい):vàng

108. 絵

Âm Hán – Việt : Hội

Âm on : かい

Âm kun :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 絵
Họ gặp (会) nhau và cùng thêu một bức tranh

Những từ hay gặp :

(え):tranh

(かいが):hội hoạ

(えほん):sách tranh

109. 組

Âm Hán – Việt : Tổ

Âm on :

Âm kun : く-む / くみ

Những từ hay gặp :

(~くみ):nhóm, tổ chức

む(くむ):hợp tác

(ばんぐみ):chương trình

てる(くみたてる):lắp ráp

110. 束

Âm Hán – Việt : Thúc

Âm on : そく

Âm kun : たば

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 束
Anh ấy đã đưa cho tôi một bó hoa

Những từ hay gặp :

(やくそく):hứa

(はなたば):bó hoa

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 11. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 12. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :