Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 28

Chữ hán N3 – Bài 28

271. 眠

Âm Hán – Việt : Miên

Âm on : みん

Âm kun : ねむ-い / ねむ-る

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 眠
Mọi người đều ngủ với đôi mắt nhắm nghiền

Những từ hay gặp :

(すいみん):giấc ngủ

い(ねむい):buồn ngủ

る(ねむる):ngủ

272. 疲

Âm Hán – Việt :

Âm on :

Âm kun : つか-れる

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 疲
Anh ấy bị đau nên phải tới bệnh viện

Những từ hay gặp :

れる(つかれる):mệt

273. 息

Âm Hán – Việt : Tức

Âm on :

Âm kun : いき

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 息
Dùng hơi thở để điều hòa nhịp đập trái tim

Những từ hay gặp :

(いき):hơi thở

(むすこ):con trai

れ(いきぎれ):đứt hơi

274. 呼

Âm Hán – Việt :

Âm on : こ

Âm kun : よ-ぶ

Những từ hay gặp :

ぶ(よぶ):gọi
(こきゅう):hô hấp

275. 厚

Âm Hán – Việt : Hậu

Âm on :

Âm kun : あつ-い

Những từ hay gặp :

い(あつい):dày

276. 泣

Âm Hán – Việt : Khấp

Âm on :

Âm kun : な-く

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 泣
Vừa đứng vừa khóc

Những từ hay gặp :

く(なく):khóc

277. 鳴

Âm Hán – Việt : Minh

Âm on :

Âm kun : な-く
な-る

Những từ hay gặp :

る(なる):làm cho kêu (chuông)

く(なく):kêu

278. 初

Âm Hán – Việt :

Âm on : しょ

Âm kun : はじ-め / はじ-めて

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ kanji 初
Khi bạn làm kimono, đầu tiên bạn phải dùng dao (刀) để cắt vải

Những từ hay gặp :

め(はじめ):bắt đầu (n)

めて(はじめて):bắt đầu (adj)

(さいしょ):khởi đầu

(しょきゅう):trình độ sơ cấp

279. 泊

Âm Hán – Việt : Bạc

Âm on : はく

Âm kun : と-まる / と-める

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 泊
Chúng tôi đã ở cái khách sạn màu trắng (白) trên bờ biển.

Những từ hay gặp :

宿(しゅくはく):trọ

まる(とまる):trọ lại

める(とめる):ở lại

280. 葉

Âm Hán – Việt : Diệp

Âm on : よう

Âm kun : は

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 葉
Thể giới (世) được bao phủ bởi cỏ và lá cây (木)

Những từ hay gặp :

(こうよう):lá đỏ

(は):lá

(ことば):từ vựng

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 28. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 29. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Like - シェアしてくださいね ^^ !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :