You dont have javascript enabled! Please enable it!

Luyện tập chữ Hán N3 bài 27

Luyện tập chữ Hán N3 bài 27

Chào các bạn trong bài viết Luyện tập chữ Hán N3 bài 27 này Tự học online sẽ giúp các bạn luyện tập các chữ Hán N3 từ chữ Hán thứ 242 tới chữ Hán thứ 250. Việc luyện tập này sẽ giúp các bạn nắm vững hơn cách đọc cũng như cách dùng của những từ thường gặp có chứa chữ Kanji N3.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 27

Các bạn hãy tự mình làm sau đó click vào chữ đáp án để xem đáp án. Hãy nhắc nhở bản thân về từ mình chưa rõ hoặc còn nhầm lẫn để không phạm phải sai lầm đó trong lần tới.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 27

Bài 1 : Hãy chọn đáp án đúng :

: (a. まっすぐな b. まがった)

Đáp án
a. まっすぐな. Giải thích : (chokusen) có nghĩa là đường thẳng

: (a. っていないこと b. ったこと)をすること

Đáp án
b. ったこと. Giải thích : (fukushuu) có nghĩa là sự ôn tập

: とても(a. がいい b. い)こと

Đáp án
a. がいい. Giải thích : (kaiteki) có nghĩa là thoải mái, sảng khoái, dễ chịu

: (a. このごろ b.

Đáp án
a. このごろ. Giải thích : (saikin) có nghĩa là gần đây

: などが(a. よくなる b. またくなる)こと

Đáp án
a. よくなる. Giải thích : (kaifuku) có nghĩa là sự phục hồi

: (a. りとり b. きとり)

Đáp án
b. きとり. Giải thích : 往 (oufuku) có nghĩa là sự khứ hồi

(a.  b. 挙)でしいぶ。

Đáp án
b. 挙. Giải thích : 挙 (senkyo) có nghĩa là cuộc bầu cử

いのに(a. 宿 b. 宿)する。

Đáp án
a. 宿. Giải thích : 宿する (geshuku suru) có nghĩa là trọ, ở trọ

Bài 2 : Hãy chọn cách đọc đúng

宿 1. いど 2. まど 3. かど 4. やど

Đáp án
4. やど. Giải thích : 宿 có nghĩa là chỗ trọ

も 1. もっとも 2. さいも 3. まっとも 4. とても

Đáp án
1. もっとも. Giải thích : も có nghĩa là vô cùng, cực kỳ

ぶ 1. あそぶ 2. とぶ 3. えらぶ 4. よぶ

Đáp án
3. えらぶ. Giải thích : ぶ có nghĩa là chọn, lựa chọn

 1. しゅふく 2. じゅうふく 3. おうふく 4. ちょうふく

Đáp án
3. おうふく

Bài 3 : Hãy chọn cách viết Kanji đúng

まちがえる 1. える 2. える 3. える 4. える

Đáp án
2. える Giải thích : える có nghĩa là sai, nhầm lẫn

やめる 1. める  2. める 3. める 4. める

Đáp án
4. める. Giải thích : める có nghĩa là nghỉ hưu, nghỉ việc, bỏ việc

なおる 1. る 2. る 3. る 4.

Đáp án
2. る. Giải thích : る có nghĩa là được sửa, được chữa

れんしゅう 1.  2.  3.  4.

Đáp án
1. . Giải thích : có nghĩa là sự luyện tập, thực hành

Trên đây là nội dung bài luyện tập chữ Kanji N3 bài 27. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 và các bài luyện tập khác trong chuyên mục : Kanji N3

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: