Cấu trúc đề thi năng lực tiếng Nhật N3

Cấu trúc đề thi năng lực tiếng Nhật N3

Cấu trúc đề thi năng lực tiếng Nhật N3 và mục đích của các phần thi : N3 là cấp độ trung bình trong hệ thống các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT (đứng chính giữa so với cấp độ thấp nhất N5 và cấp độ cao nhất N1). N3 được dùng để đánh giá khả năng đọc và hiểu những câu văn, đoạn văn cụ thể viết về các vấn đề trong đời sống hàng ngày. N3 là cấp độ mà khi có nó, bạn có thể nhận được nhiều ưu đãi (như hỗ trợ từ công ty chẳng hạn). Do vậy, số lượng người thi N3 thường là rất đông. Để trợ giúp cho các bạn trong việc tự ôn luyện N3, trong bài viết này, Tự học tiếng Nhật online sẽ giới thiệu với các bạn cấu trúc đề thi năng lực tiếng Nhật N3 và mục đích của các phần thi trong bài thi N3.

Về cách tính điểm các phần thi của N3, các bạn tham khảo bài viết : cách tính điểm N3

Về cách phân bổ thời gian trong khi thi, các bạn tham khảo bài viết : Cách phân phối thời gian thi N3

Cấu trúc đề thi N3 : đề thi N3 được chia thành 3 phần chính : 1. Phần kiến thức ngôn ngữ (gồm chữ Hán và từ vựng N3, thời gian làm bài : 30 phút). 2. Đọc hiểu (ngữ pháp N3 và đọc hiểu, thời gian làm bài 70 phút), và phần nghe (thời gian làm bài 40 phút), phần nghe . Mỗi phần được chia thành các phần nhỏ như sau :

Kiến thức ngôn ngữ, gồm 5 phần :

1.1 Cách đọc Kanji N3:

  • Mục đích : kiểm tra các đọc của 1 từ được viết bằng chữ Kanji.
  • Số lượng câu hỏi : Phần này có khoảng 8 câu.

Ví dụ Cấu trúc đề thi năng lực tiếng Nhật N3

1.2. chuyển sang Kanji

  • Mục đích : Kiểm tra cách viết bằng chữ Kanji của một chữ Hiragana
  • Phần này có khoảng 6 câu.

Ví dụ :

1.3 Điền từ theo mạch văn

  • Mục đích : Kiểm tra khả năng hiểu từ trong văn cảnh.
  • Số lượng câu hỏi : khoảng 11 câu

Ví dụ :

1.4 Thay đổi cách nói

  • Mục đích : Kiểm tra khả năng thay đổi cách nói để cùng diễn đạt 1 ý.
  • Số lượng câu hỏi : khoảng 5 câu

Ví dụ :

1.5 Ứng dụng

  • Mục đích : Kiểm tra khả năng dùng từ trong tình huống thực tế.
  • Số lượng câu hỏi : khoảng 5 câu

Ví dụ :

phần tiếp theo mời các bạn xem tiếp trang 2

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: