You dont have javascript enabled! Please enable it!

Luyện tập chữ Hán N3 bài 21

Luyện tập chữ Hán N3 bài 21

Chào các bạn trong bài viết Luyện tập chữ Hán N3 bài 21 này Tự học online sẽ giúp các bạn luyện tập các chữ Hán N3 từ chữ Hán thứ 187 tới chữ Hán thứ 194. Việc luyện tập này sẽ giúp các bạn nắm vững hơn cách đọc cũng như cách dùng của những từ thường gặp có chứa chữ Kanji N3.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 21

Các bạn hãy tự mình làm sau đó click vào chữ đáp án để xem đáp án. Hãy nhắc nhở bản thân về từ mình chưa rõ hoặc còn nhầm lẫn để không phạm phải sai lầm đó trong lần tới.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 21

Bài 1 : Hãy chọn đáp án đúng :

: (a. イギリス b. アメリカ)

Đáp án
b. アメリカ. Giải thích : (beikoku) có nghĩa là nước Mĩ

 : が(a. ふくまれている b. ふくまれていない)

Đáp án
a. ふくまれている. Giải thích : (zeikomi) có nghĩa là đã bao gồm thuế; (zeikin) có nghĩa là thuế; ふくむ (含む) có nghĩa là bao gồm

 : に(a. かる b. ける)

Đáp án
a. かる. Giải thích : (goukaku) có nghĩa là sự trúng tuyển, sự thi đỗ; かる (ukaru) có nghĩa là thi đỗ, vượt qua

 : わりのぎても(a. b. )をすること

Đáp án
b. . Giải thích : (zangyou) có nghĩa là làm thêm giờ

が(a. んでいる b. んでいる)。

Đáp án
b. んでいる. Giải thích : む (komu) có nghĩa là đông đúc

(a. b. 1 )のが 5 でお求めになれます。

Đáp án
b. 1 . Giải thích : (teika) có nghĩa là giá niêm yết

からおを(a. す b. 振りむ)。

Đáp án
b. 振りむ. Giải thích : 振りむ (furikomu) có nghĩa là chuyển khoản

のクラスは、(a. b. )にかれています。

Đáp án
a. . Giải thích : (joukyuu) có nghĩa là cao cấp ( – sơ cấp, – trung cấp, – cao cấp : các cấp độ trong tiếng Nhật)

Bài 2 : Hãy chọn cách đọc đúng

 1. まめ 2. むぎ 3. こめ 4. めし

Đáp án
3. こめ. Giải thích : có nghĩa là gạo

 1. ざいきん 2. ちょきん 3. しゃっきん 4. ぜいきん

Đáp án
4. ぜいきん

 1. こけい 2. こがた 3. しょうけい 4. おがた

Đáp án
2. こがた. Giải thích : có nghĩa là cỡ nhỏ, kích thước nhỏ

 1. さんぎょう 2. せんぎょう 3. ざんぎょう 4. じゅんぎょう

Đáp án
3. ざんぎょう

Bài 3 : Hãy chọn cách viết Kanji đúng

かくやす 1. 2. 3. 4.

Đáp án
2. . Giải thích : có nghĩa là giá rẻ, giá cả phải chăng

のこる 1. る 2. る 3. る 4.

Đáp án
4. る . Giải thích : る có nghĩa là còn lại

ていか 1. 2. 3. 4.

Đáp án

しょうひぜい 1. 2. 3. 4.

Đáp án
3. . Giải thích : có nghĩa là thuế tiêu dùng

Trên đây là nội dung bài luyện tập chữ Kanji N3 bài 21. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 và các bài luyện tập khác trong chuyên mục : Kanji N3

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: