Từ điển Nhật Việt

Từ điển Nhật Việt

 

Hướng dẫn tra cứu trên Từ điển Nhật Việt :

Từ điển Nhật Việt

Để tra cứu từ điển Nhật – Việt, các bạn đánh từ cần tra (kanji, hiragana, kantakana hay romaji đều OK) vào khung tìm kiếm, sau đó đánh thêm chữ “nghĩa là gì” rồi nhấn enter hoặc click vào nút search (tìm kiếm). Công cụ tìm kiếm sẽ hiển thị những từ vựng có trong chuyên mục từ điển Nhật Việt trên tuhoconline.net. Nếu không có bài viết riêng trên chuyên mục Từ điển Nhật – Việt, công cụ tìm kiếm sẽ liệt kê những bài viết có chứa từ vựng đó, trong các bài luyện thi…

Những từ vựng trong chuyên mục từ điển Nhật – Việt được lấy từ những từ vựng thông dụng cũng như từ các từ vựng trong sách luyện thi tiếng Nhật. Tự học online sẽ dần bổ xung thêm từ vựng mới để các bạn có thể tra từ mình cần dễ hàng hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook fanpage : Tự học tiếng Nhật

hoặc Google + Group : Tự học tiếng Nhật

Kênh Youtube : tuhoconline.net

Twitter : JLPT Online Practice Test

Facebook Comments
error: Content is protected !!