You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Đề thi năng lực tiếng Nhật N3 đề số 23

Đề thi năng lực tiếng Nhật N3 đề số 23

Đề thi năng lực tiếng Nhật N3 đề số 23

Đề thi năng lực tiếng Nhật N3 đề số 23 : Mời các bạn tiếp tục làm 10 câu Test trong chương trình luyện thi Tiếng Nhật N3, những bài Test nhỏ này được Tự học online lấy và chỉnh sửa từ các sách và tài liệu luyện thi tiếng Nhật JLPT cấp độ N3 hiện có.

Cách làm :

– Nhấn start Quiz để bắt đầu làm bài Test

– Sau khi làm xong, nhấn Quiz-summary để xem lại 1 lượt các câu hỏi

– Click vào câu hỏi chưa làm để chọn đáp án

– Chọn Finish Quiz để xem kết quả.

– Chọn view question bên dưới đáp án để xem câu trả lời bị sai.

Top 10 hiện tại :

Leaderboard: Từ vựng N3 đề 23

maximum of 10 points
Pos.NameEntered onPointsResult
Table is loading
No data available

Nhất Start Quiz để bắt đầu bài test

JLPT N3 Tests

Mời các bạn làm các đề N3 khác trong chuyên mục Đề thi N3

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: