Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 4

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 4Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 4 width=

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 4. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N3.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 4

Dạng bài : しよう : Hãy chủ ý những từ có cách biểu thị đặc biệt

んで、からしいものをぼう

:もうすぐ、だね。ノート、してくれない?
:いいけど、までにしてよね。しないといけないから。
:うん、わかった。ところで、レポート、いてる?おれ、まだ1ページしかいていないんだ。
:わー、それは!31までに提しないと、っていてあるし、もしさなかったら、、もらえないよ

1.ける。
2.これからにノートをしてあげる。
3.はレポートをかないつもりである。
4.レポートは31に提すれば、にならない。
5.レポートのれたは、がもらえない。

Từ khó trong bài :

する:trình, nộp
:hạ điểm
:tín chỉ

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn hội thoại dưới đây và chọn các câu đúng bên dưới:

Nam sinh: Sắp đến kì thi rồi nhỉ. Cậu cho mình mượn vở được không?
Nữ sinh: Được thôi, nhưng đến thứ 7 phải trả lại cho mình nhé. Mình cũng cần ôn thi nữa.
Nam sinh: Ừ, mình biết rồi. Nhân tiện cậu đã viết báo cáo chưa? Mình mới chỉ viết được 1 trang thôi.
Nữ sinh: Sao, thế thì tệ quá! Nếu đến hôm 31 mà không nộp thì có ghi là bị hạ điểm, nếu không nộp nữa thì không nhận được tín chỉ đâu

  1. Nam sinh và nữ sinh cũng thi một kì thi
  2. Từ bây giờ nam sinh sẽ cho nữ sinh mượn vở.
  3. Nam sinh không có ý định viết báo cáo
  4. Nếu nộp báo cáo vào hôm 31 thì sẽ không bị hạ điểm
  5. Trong trường hợp nộp muộn báo cáo thì sẽ không nhận được tín chỉ
Lựa chọn đáp án
  1. Đúng vì nam sinh mượn vở nữ sinh để học bài và phải viết báo cáo giống nữ sinh.
  2. Sai vì nam sinh đi mượn vở nữ sinh.
  3. Sai vì nam sinh đã viết được 1 trang rồi và đang tiếp tục
  4. Đúng vì nữ sinh nói nếu không nộp đến hôm 31 sẽ bị hạ điểm
  5. Sai vì đoạn hội thoại chỉ ghi là nếu không nộp chứ không phải chậm

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 4. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N3

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: