Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 5

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 5Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 5 width=

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 5. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N3.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 5

Dạng bài : やアパートの使われているえよう : Hãy nhớ những từ ngữ đặc biệt được sử dụng trong hướng dẫn nhà hay căn hộ

 

A:このバイトのけようとうんだけど、どうう?
B:給、なかなかいいね。へえ、べるんだ。
A:うん、このくれるし、してみようかな
B: うん、くしたほうがいいよ。そうだ、履ってるからあげるよ。

1.Aは、Bにアルバイトをすすめている
2.Aは、アルバイトのくつもりである。
3.このは、にかかったってくれる。
4.A は、してのことをくつもりである。
5.B は、履っている

Từ khó trong bài :

:phí đi lại
:Bản sơ yếu lí lịch
:giấy

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn hội thoại dưới đây và chọn các câu đúng bên dưới:

Học sinh A: Tớ định đi phỏng vấn cho việc làm thêm này, cậu nghĩ sao?
Học sinh B: Lương theo giờ tốt đấy. Hả, còn được chọn ngày làm nữa.
Học sinh A: Ừ, công ti này còn trả tất cả phí đi lại cho mình. hay là mình gọi điệnthử xem sao nhỉ.
Học sinh B: Ừ, cậu nên làm nhanh lên. Đúng rồi. Tớ còn thừa giấy viết sơ yếu lí lịch đấy nên tớ sẽ cho cậu.

1. Học sinh A giới thiệu cho học sinh B công việc làm thêm.
2. Học sinh A định đi phỏng vấn làm thêm.
3. Công ty này trả tất cả phí tổn đi làm.
4. Học sinh A định gọi điện hỏi về phí đi lại.
5. Học sinh B có mang phần giấy sơ yếu lí lịch thừa

Lựa chọn đáp án

1. Sai vì học sinh A chỉ hỏi ý kiến của học sinh B về việc làm thêm
2.Đúng
3. Đúng vì học sinh A có nói vậy
4. Sai vì học sinh A định gọi điện xin đi phỏng vấn chứ không phải hỏi về phí đi lại
5. Đúng vì học sinh B nói thế ở cuối

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 5. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N3

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: