Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 46

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 46Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 46 width=

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 46. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N3.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 46

Dạng bài : しよう : Hãy chú ý cách diễn tả khi cần giúp đỡ.

のメールをんで、いにえなさい。

[email protected]
[email protected]
:ありがとうございました。
 
しぶりです。ほど、便りました。
りんごをたくさんってくださってありがとうございました。
したというニュースをて、「さんののほうはかしら」とかぞくではなしていたのです。でも、①しました。
きくてピカピカしたりっぱなりんごですね。けるから、とてもいいにおいがしてきました。さっそく、ひとつ(②)のですが、においしくて、さんの「ですよ」というわってくるようでした。紀もっていってだちにもあげるんだ、とびです。
にもけて、みんなでしもうとっています。
にありがとうございました。
 

1 ①しましたとあるが、なぜか。
1.にはなかった。
2.さんはの被害をけなかったようだから。
3.りんごがかったから。
4.りんごがりっぱでおいしかったから。

2 (②)にとしてなものはどれか。
1.くださった
2.めしあがった
3.さしあげた
4.いただいた

Từ khó trong bài :

便 : chuyển phát tận nhà
する : đổ bộ vào
: người nhận

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn mail dưới đây và chọn các câu đúng bên dưới :

Người nhận : [email protected]
Người gửi : [email protected]
Tiêu đề : cảm ơn .
Bà Tanaka Kyoko
Lâu rồi không gặp. Tôi vừa nhận được bưu chuyển phát tận nhà.
Bà đã gửi cho tôi nhiều táo như thế thực sự rất cảm ơn.
Thực ra hôm trước, tôi xem trên thời sự có nói bão đổ bộ vào vùng Aomori , cả nhà tôi đã nói với nhau về việc ” không biết khu của bà Tanaka có an toàn không ”. Thế nhưng tôi đã ①an tâm rồi. Táo vừa to vừa sáng nhìn rất đẹp. Trước khi mở táo tôi đã ngửi thấy mùi rất thơm. Ngay lập tức (②) một quả, thực sự nó rất ngon, nó như đã truyền đạt cho tôi rằng bà Tanaka nói ”tôi vẫn khỏe”. Maki cũng mang một ít cho buổi dã ngoại hôm sau và chia cho các bạn, rất hạnh phúc.
Tôi cũng chia cho cả mẹ chồng và em gái, cùng mọi người thưởng thức.
Rất cảm ơn bà.
Takahashi kazuko

Câu hỏi 1 : Tại sao có câu ①an tâm rồi ?
1. Bão không tới Aomori.
2. Tanaka không bị bão tàn phá.
3. Nhiều táo.
4. Táo chắc và ngon.

Câu hỏi 2: điền từ nào thích hợp nhất vào (②) ?
1. cho tôi (tôn kính ngữ).
2. ăn (kính ngữ).
3. cho (khiêm nhường ngữ).
4. nhận, ăn (khiêm nhường ngữ).

Lựa chọn đáp án

Câu hỏi 1 :
1. Sai. Vì bão đổ bộ vào Aomori.
2. Đúng. Vì có táo được gửi từ Tanaka.
3. Sai. Vì trong bài không nhắc đến việc có nhiều táo hay không.
4. Sai. Vì bà Takahashi đang lo lắng cho Tanaka.

Câu hỏi 2 :
1. Sai. Không dùng hành động cho tôi khi chủ ngữ đang là toi.
2. Sai. Ăn kính ngữ, không dùng cho mình, trong khi đang nói về mình.
3. Sai. Hàng động cho không phù hợp với đoạn văn.
4. Đúng. Chủ thể nhận, và thể hiện sự khiêm nhường bằng động từ itadaku.

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 46. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N3

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: