Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 1

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 1Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 1

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 1. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N3.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 1

Dạng bài : しくもう: hãy đọc chính xác phương hướng và địa điểm

んで、からしいものをぼう

:これからどうするの?
:レポートかないといけないから、くつもりなんだ。
:え?は第3だからみなんじゃないの?
:ううん、いてるよ。第3みになるんだ。
:あ、そう。らなかった。じゃ、みということね。調べたいことがあるから、こう。

1.である
2.みである
3.が第3だということをらなかった。
4.みだとっていた。
5.いている

Từ khó trong bài :

: thư viện trung ương
第3: ngày thứ 2 của tuần thứ 3 trong tháng

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn hội thoại dưới đây và chọn các câu đúng bên dưới:

Nữ học sinh: Bây giờ cậu định làm gì?
Nam học sinh: Mình phải viết báo cáo nên mình định đi đến thư viện trung ương.
Nữ học sinh: Hả? Hôm nay chẳng phải là ngày thứ 2 thứ 3 trong tháng nên thư viện nghỉ mà?
Nam học sinh: Không. Thư viện vẫn mở đấy. Trong trường hợp ngày thứ 2 của tuần thứ 3 trong tháng là ngày lễ thì thư viện sẽ nghỉ vào ngày tiếp theo.
Nữ học sinh: À, vậy hả. Mình không biết đấy. Vậy có nghĩa là thư viện ngày mai nghỉ nhỉ. Mình cũng có điều cần tìm, chúng mình cùng đi nhé.

1. Hôm nay là ngày lễ
2. Hôm nay thư viện nghỉ
3. Nam học sinh không biết hôm nay là ngày thứ hai của tuần thứ 3 trong tháng.
4. Nữ học sinh ban đầu nghĩ là hôm nay thư viện nghỉ
5. Ngày mai là thứ ba nên thư viện sẽ mở.

Lựa chọn đáp án

1. Đúng vì hôm nay là ngày thứ 2 của tuần thứ 3 trong tháng là ngày lễ
2. Sai vì tuy hôm nay là ngày lễ nhưng thư viện vẫn mở, nghỉ bù vào ngày hôm sau
3. Sai vì nam học sinh biết nên mới đi đến thư viện
4. Đúng vì nữ học sinh nói thế trong dòng thứ 3.
5. Sai vì thư viện sẽ nghỉ bù vào ngày mai

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 1. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N3

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: