Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 10

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 10Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 10 width=

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 10. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N3.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 10

Dạng bài : しよう : Hãy lưu ý những từ ngữ biểu thị điều kiện

んで、からしいものをぼう

:こんなものがっていましたよ。
:あ、うちののおもちゃだ。だからビデオがらなかったんだ。
:ええ、よくあるんですよ。がひっかかると…
:そうですか。よくさわっていたから、をはさんじゃいけないなとっていたんですが、こんなものれていたとは…
、スイッチをれているのにかなかったは、ないですからすぐに源プラグをいてください。

1.ビデオのきた。
2.をはさんで、けがをした。
3.は、におもちゃをれたのをていた。
4.なものがっていたのでかなくなった。
5.があったは、源プラグをくべきである。

Từ khó trong bài :

:vật lạ
源プラグ:phích cắm điện

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn hội thoại dưới đây và chọn các câu đúng bên dưới:

Người sửa chữa: Có vật này ở bên trong đấy ạ.
Người đàn ông: À, là đồ chơi của con tôi. Chính vì thế mà video không chạy.
Người sửa chữa: Vâng, có khá nhiều đấy ạ. Khi dị vật bị mắc vào….
Người đàn ông: Vậy sao. Tôi sờ vào khá nhiều nên đã nghĩ là không được để kẹt tay nhưng lại là vật thế này bên trong thì…
Người sửa chữa: Lần sau nếu vẫn bật nguồn mà nó vẫn không chạy thì nguy hiểm lắm nên hãy tháo phích cắm điện ngay.

1. Máy chạy video xảy ra vấn đề
2. Trẻ con kẹt tay vào máy và bị thương
3. Người đàn ông đã thấy con mình nhét đồ chơi vào máy
4. Vì có vật lạ bị nhét bên trong nên máy không hoạt động.
5. Trong trường hợp máy có dị vật thì nên tháo phích cắm điện

Lựa chọn đáp án

1. Đúng vì cuộc hội thoại này xoay quanh vấn đề người đàn ông này mang máy chạy video đến sửa.
2. Sai vì ở đây trẻ con chỉ nhét đồ chơi vào máy thôi chứ không cho tay vào
3. Sai vì người đàn ông nói là “”à là đồ chơi của con tôi”” chứng tỏ đến lúc mang đi sửa ông ta mới biết có đồ chơi trong máy video.
4. Đúng vì người đàn ông đã nói ở dòng thứ hai “” Chính vì thế mà video không chạy.””
5. Đúng vì người sửa chữa nói vậy ở câu cuối

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 10. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N3

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: