Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Cách học tiếng Nhật

1000 chữ Kanji thường gặp trên báo Nhật

Chào các bạn, trong quá trình học tiếng Nhật, các bạn có thường xuyên đọc báo của Nhật không? Những tờ báo mạng chính thống như asahi, nikkei là những trang các bạn nên tham khảo. Không chỉ để học từ mới hay nhận tin tức mới, mà các bạn sẽ học được văn phong chuẩn của tiếng Nhật. Để giúp các bạn đọc báo Nhật dễ dàng hơn, trong bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn 1000 chữ Kanji thường gặp trên báo Nhật.

Nếu có từ nào không hiểu, các bạn hãy click vào chữ đó để học thêm về chữ đó nhé. Hiện tại thì mới có khoảng 500 chữ có giải thích thêm. Tuhoconline sẽ lần lượt bổ sung để các bạn có thể tra cứu Kanji bất cứ lúc nào khi học trên tuhoconline.net

1000 chữ Kanji thường gặp trên báo Nhật

1000 chữ Kanji thường gặp trên báo Nhật P1 : 1-100

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 調 . . . . . . . . . . . . .

1000 chữ Kanji thường gặp trên báo Nhật P2 : 101 – 200

. . . . . . . 制 . . . . . . . . . . . . . . . . . 統 . . . . 総 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 権 . . . . 第 . . . . 派 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 軍 . . . . . . . . 判 . .

1000 chữ Kanji thường gặp trên báo Nhật P3 : 201 – 300

. . . . . . . . 策 . . . . . . . . . . 使 . 求 . . . . . . . 論 . . . . . . . . . . . . . . 基 . . . . . . . . . . . . . 提 . . . 挙 . . 西 . 勢 . . . . . . 応 . 演 . . . . . . . . . . . 企 . . . . . 疑 . . . . . . . . 藤 . . . . . 沢 . 裁 . .

1000 chữ Kanji thường gặp trên báo Nhật P4 : 301 – 400

. . . . . 証 . . 与 . . . . 援 . . . . 構 . . . . . . . 施 . . . . . . 比 . . . 補 . . . . . . . 井 . . . . . . . 境 . . . . . 護 . 展 . 態 . 導 . 鮮 . . . 害 . . . . 視 . 条 . 幹 . 独 . . 宮 . . . . 輸 . . . . . . . . 述 . . . . 率 . . 農 . 州 . 武 . . . . . . . . . . . 労 . . 衛

1000 chữ Kanji thường gặp trên báo Nhật P5 : 401 – 500

. . . . . . . 監 . 環 . . . 審 . . . . . . . . . 欧 . . . 退 . . . 訴 . . . . 被 . 株 . . 技 . 低 . . . . . . 姿 . . . 閣 . 韓 . . . . . 衆 . . . . 評 . 課 . . . . 脳 . . . . 岡 . 影 . 命 . 含 . . . . . 松 . . 撃 . 佐 . 核 . . . . . . 融 . . . . . . . . 票 . 況 . . . . . . 識 . . . 渉 . 

1000 chữ Kanji thường gặp trên báo Nhật P6 : 501 – 600

. 響 . 阪 . . 針 . . 推 . . . 候 . . . . 程 . . 敗 . . . . . . 兵 . . 請 . . . . 討 . . . . 攻 . 崎 . 督 . . 催 . . . . . . . . 及 . . . 処 . 省 . . . 憲 . . . . 離 . . . . . 激 . 否 . . . 摘 . . . 系 . 批 . 郎 . . 易 . . . . . . . . . . . . . . . . 盟 . . . 破 . . 捜 . . . . . . .

1000 chữ Kanji thường gặp trên báo Nhật P7 : 601 – 700

従 . . . 捕 . 隊 . . 採 . 織 . . 競 . . . . 振 . 給 . . . . 弁 . 根 . . . . 就 . 迎 . . . . . . . . . . . . 献 . 厳 . . . 幅 . . 維 . 富 . 浜 . . 遺 . . . . 塁 . 貿 . 講 . 邦 . . . . . . 素 . 亡 . 劇 . 河 . 遣 . 航 . 抗 . . 模 . 雄 . . . . . 益 . . . 緊 . . . . . . 逆 . . . . . . . . . 暴 . 輪 . 占 . 宣 . 背 . 昭 . 廃 . 植 . 

1000 chữ Kanji thường gặp trên báo Nhật P8 : 701 – 800

宿 . . 伊 . 江 . . . . . 僚 . . . 盛 . . . . . . 圧 . . 許 . 皇 . 臨 . 踏 . . . . 壊 . 債 . 便 . . . 罪 . . 興 . 爆 . . . 源 . 儀 . 波 . 創 . 障 . 継 . 筋 . 狙 . . . . 努 . . 闘 . . 則 . 葬 . 乱 . 避 . . 散 . 司 . . 測 . 豊 . . . 善 . 逮 . . . . . . . 迫 . . 承 . 浮 . 惑 . 崩 . . 紀 . 聴 . 脱 . . . . . 岩 . . . . 倒 . . 庁 . 博 . . 患 . 締 . . . 執

1000 chữ Kanji thường gặp trên báo Nhật P9 : 801 – 900

. . . 令 . . . 損 . 房 . . . 撤 . . . 削 . 密 . 庭 . . 措 . . 績 . 築 . . 志 . . 載 . 昇 . . 陣 . 我 . . 為 . . . 抑 . 幕 . 居 . 染 . . . . 奈 . 季 . . . 傷 . 永 . 択 . 秀 . 著 . 徴 . . . 弾 . 償 . . . 功 . 拠 . . . . 秘 . 拒 . 刑 . . . 底 . . 塚 . 致 . 抱 . 繰 . . 犯 . 尾 . 描 . . . . 鈴 . 盤 . . 宇 . 項 . 喪 . 伴 . . 養 . 懸 . . 街 . 巨 . . . . . . 契 . 掲 . 躍

1000 chữ Kanji thường gặp trên báo Nhật P10 : 901 – 1000

棄 . . . . 邸 . . 籍 . . 縮 . 還 . . 属 . . . . 慮 . . . . . . 枠 . 似 . . 恵 . 板 . . 露 . 沖 . 探 . 逃 . . 緩 . . 需 . . 射 . . . . . . . . 購 . 揮 . . . 充 . . . . 跡 . . . 貢 . 鹿 . . 却 . 端 . . . . 獲 . 郡 . 併 . 草 . 徹 . . 貴 . 埼 . 衝 . 焦 . 奪 . 雇 . 災 . 浦 . . . 析 . . . . 譲 . 称 . . 納 . 樹 . 挑 . . 臓 . . 誘 . 紛 . . 至 . 宗 . 促 . 慎 . 控

Xem thêm : Tổng hợp Kanji look and learn tiếng Việt

Trên đây là danh sách 1000 chữ Kanji hay gặp trên báo Nhật. Hi vọng với những chữ Kanji này, các bạn sẽ đọc báo Nhật một cách dễ dàng hơn. Nếu gặp khó khăn trong việc học Kanji các bạn hãy tham khảo các chuyên mục về Kanji như : cách học Kanji, từ điển Kanji, học chữ Kanji qua hình ảnh, học Kanji qua thơ văn trên tuhoconline.net nhé 🙂

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *