You dont have javascript enabled! Please enable it!

Học tiếng Nhật : Nhớ từ qua câu chuyện

Trang: 1 2

Học tiếng Nhật : Nhớ từ qua câu chuyện

Học tiếng Nhật : Nhớ từ qua câu chuyện

Học tiếng Nhật : Nhớ từ qua câu chuyện. Chào các bạn, trong chuyên mục : Học tiếng Nhật, Tự học online đã giới thiệu với các bạn cách ghi nhớ các từ vựng tiếng Nhật thông qua câu chuyện gợi nhớ. Vì số lượng từ cũng khá nhiều nên trong bài viết này, Tự học online xin tổng hợp lại các từ vựng đã có để các bạn tiện theo dõi.

Học tiếng Nhật : Nhớ từ qua câu chuyện : 

Cách nhớ 見る miru 多い ooi それ sorecách nhớ 仕事 Shigoto  いつ Itsu  する Suru
Cách nhớ る deru  使う tsukau   TokoroCách nhớ 作る tsukuru  思う Omou  持つ Motsu
Cách nhớ 買う kau  時間 jikan  知る shiruCách nhớ 同じ onaji  今 ima 新しい atarashii
cách nhớ なる naru  まだ mada あと atocách nhớ 聞く kiku  言う iu 少ない sukunai
cách nhớ 高い takai 子供 kodomo そう soucách nhớ  もう mou 熱い atsui どうぞ douzo
cách nhớ 午後 gogo 長い nagai 本 honcách nhớ 今年 kotoshi 彼女 kanojo どう dou
cách nhớ 言葉 kotoba 顔 kao 終わる owarucách nhớ 一つ hitotsu あげる ageru こう Kou
cách nhớ 学校 gakkou くれる kureru 始める hajimerucách nhớ 起きる okiru 春 haru 午前 gozen
 cách nhớ 別 betsu どこ doko 部屋 heya cách nhớ 若い wakai  車 kuruma 置く oku
住む sumu  はたらく hataraku もっと motto帰る  Kaeru 分かる wakaru 広い Hiroi

Trên đây là nội dung bài viết Học tiếng Nhật : Nhớ từ qua câu chuyện. Tự học online hi vọng cách học tiếng Nhật này có thể giúp các bạn học từ vựng tiếng Nhật một cách dễ dàng và lâu hơn, đặc biệt với những từ khó.

Trang: 1 2

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: