You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Mon chế tiếng Nhật Tưới cây

Mon chế tiếng Nhật Tưới cây

Mon chế tiếng Nhật Tưới cây. Chào các bạn, trong chuyên mục Doraemon chế lần này, Tự học Online xin mời các bạn cùng học tiếng Nhật qua một câu chuyện Doraemon chế vui : Tưới cây

Mon chế tiếng Nhật Tưới cây

Nội dung câu chuyện vui

Dekisugi: Này Nô, cậu đi đâu thế?
Dekisugi: Nobita, doko ni ikuno.
デキスギ:ノビタ、どこにくの。

Nobita: Cẩm bình tưới nước thì chỉ có đi tưới cây chứ còn đi đâu. Hỏi ngớ ngẩn thế?
Nobita: jouro wo motsunara ki ni mizu wo yaru nichigainai yo. Hen na shitsumon wo shiteiru janaika.
ノビタ:じょうろをつならにみずをやるしかないでしょ。をしているじゃないか。

Dekisugi: Hả!? Nhưng ngoài trời đang mưa mà??
Dekisugi: nani!? demo, soto ha ame ga futterujanaika??
デキスギ:!?でも、ってるじゃないか???

Nobi: Ừ nhỉ! để tớ đi lấy cái ô.
Nobi: A, soudane, ja, kasawo torini iku.
ノビタ:あ、そうだね、じゃ、傘をりにく。

Từ vựng trong chuyện Mon chế tiếng Nhật

じょうろ:bình tưới nước

みずをやる:tưới nước

:kì lạ

傘:ô, dù

Xem thêm : 

Đô rê mon chế học để làm gì

Mon chế tiếng Nhật giống nhau

Trên đây là câu chuyện vui Mon chế tiếng Nhật Tưới cây. Mời các bạn tìm hiểu thêm các bài viết tương tự trong chuyên mục: Doraemon chế

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: