Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

mon chế

Doremon chế tiếng Nhật Chia tay hối hận

Doremon chế tiếng Nhật Chia tay hối hận. Chào các bạn, trong chuyên mục Doraemon chế lần này, Tự học online xin giới thiệu với các bạn câu chuyện vui : Chia tay hối hận

Doremon chế tiếng Nhật Chia tay hối hận

Doremon chế tiếng Nhật Chia tay hối hận :

Anh nô bá đạo cứ tưởng mình vĩ đại, ai ngờ sự thật phũ phàng 😀

Doremon chế tiếng Nhật Chia tay hối hận :

No : ぼくとわかれたらきっとこうかいするよ
Chia tay với tôi, nhất định cô sẽ hối hận
Sau 1 thời gian, Xu gọi cho Nô :
Xu : わかれたあと、わたしはほんとうにこうかいとおもっている
Sau khi chia tay, e cảm thấy thực sự hối hận.
No : もういったでしょう
Tôi đã nói rồi mà – không phải tôi đã nói từ trước rồi sao?
Xu : もっとはやくわかれなかったことをこうかいするの。
E hối hận vì đã không chia tay sớm hơn

1 vài từ vựng trong bài :

わかれ wakareru : chia tay

きっと kitto : nhất định

こうかい koukai : hối hận

ほんとうに hontouni : thực sự

Trên đây là nội dung câu chuyện vui : Doremon chế tiếng Nhật Chia tay hối hận. Mời các bạn cùng xem các câu chuyện doremon chế khác trong chuyên mục : doraemon chế.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *