Có bạn trai chưa ? Mon chế tiếng Nhật

Có bạn trai chưa ? Mon chế tiếng Nhật

Có bạn trai chưa Mon chế tiếng Nhật

Shizuka (xu ka) đi kiếm mối làm ăn, ai dè gặp ngay phải anh chàng đặc biệt 😀

Có bạn trai chưa ? Mon chế tiếng Nhật :

Shizuka :今日は

Nobita : あ、今日は

Shizuka : お名前は何ですか

Nobita : の太

Shizuka : 彼女がいますか

Nobita : まだ、まだです

Nobita : 彼氏がいますか

Shizuka : 私もまだです

Nobita : あなたの負けです 僕は彼氏がいるの!

Shizuka : 素晴らしい

Nobita : へへへ

Có bạn trai chưa ? Mon chế tiếng Nhật – Phiên âm Hiragana :

Shizuka : こんにちは

Nobita : あ、こんにちは

Shizuka : おなまえは なんですか

Nobita : のびた

Shizuka : かのじょが いますか

Nobita : まだ、まだです

Nobita : かれしがいますか

Shizuka : わたしもまだです

Nobita : あなたのまけです ぼくはかれしがいるの!

Shizuka : すばらしい

Nobita : へへへ

Có bạn trai chưa ? Mon chế tiếng Nhật – Dịch nghĩa :

Shizuka : Chào anh trai

Nobita : a, chào em

Shizuka : Anh trai tên gì thế?

Nobita : Nobita

Shizuka : Anh có bạn gái chưa ?

Nobita : Chưa, anh vẫn chưa có

Nobita : Thế em có bạn trai chưa

Shizuka : Em cũng chưa ạ

Nobita : Thế thì em thua anh rồi, anh đó có bạn trai rồi đó nhé !

Shizuka : ôi anh siêu thế :))

Nobita : へへへ

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :

 

Câu hỏi - góp ý :