Từ vựng :

遊 : Du

Cách đọc theo âm Onyomi : ユウ, ユ

Cách đọc theo âm Kunyomi : あそ_ぶ

 Cách Nhớ:

Trẻ em () cầm cờ đi chơi

Các từ thường gặp:

遊ぶ あすぶ chơi
遊び あそび cuộc chơi
遊園地 ゆうえんち công viên giải trí
周遊 しゅうゆう du lịch, đi đây đi đó

Câu hỏi - góp ý :

Categories: Kanji

Leave a Reply