Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

室 : Thất

Onyomi : しつ

Kunyomi : むろ

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 室
Tôi ở lì trong phòng vào thứ 7
Những từ thường gặp :

教室(きょうしつ):giảng đường

事務室(じむしつ):văn phòng

待合室(まちあいしつ):phòng chờ

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục