Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

建 : Kiến.

Onyomi : けん.

Kunyomi : た-てる / た-て.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 建
Trước khi xây nhà, việc lên kế hoạch là rất quan trọng
Những từ thường gặp :

建てる(たてる):xây dựng

建物(たてもの):nhà cao tầng

建築(けんちく):kiến trúc

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục