Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

感 : CẢM

Onyomi : かん

Kunyomi :

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ kanji 感
Khi nhìn thấy người mang theo vũ khí, tôi cảm thấy bị sốc
Những từ thường gặp :

感じる(かんじる):cảm thấy

感心な(かんしん):cảm phục, hâm mộ

感情(かんじょう):cảm tình

感動(かんどう):cảm động

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục