Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

族 : Tộc.

Onyomi : ぞく.

Kunyomi :

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 族
Phía dưới lá cờ, ta bảo vệ gia đình ta bằng mũi tên
Những từ thường gặp :

家族(かぞく):gia đình

民族(みんぞく):dân tộc

水族館(すいぞくかん):ống dẫn nước

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục