Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

Kanji : 曜

Âm Hán Việt của chữ 曜 : Diệu

Cách đọc chữ 曜 :

Onyomi : よう

Kunyomi :

Cấp độ :

Cách Nhớ chữ 曜 :

Hình ảnh chữ 曜
Ban ngày chim kêu YO YO

Những từ thường gặp có chứa chữ Kanji 曜 :

日曜日(にちようび):chủ nhật

火曜日(かようび):thứ 3

Một số câu thành ngữ, quán ngữ có chứa chữ Hán 曜 :

Nguồn tham khảo : wiki

Trên đây là nội dung thiết yếu cần học cho chữ Kanji 曜 . Các bạn có thể học các chữ khác trong các chuyên mục liên quan, hoặc tham khảo thêm tại danh mục : Từ điển Kanji. Hãy nhập chữ Kanji mà bạn cần tìm vào công cụ tìm kiếm tại đó.

« Trở lại mục lục