Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

談 : Đàm

Cách đọc theo âm Onyomi : ダン

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 談, 案, 内
Hãy nói chuyện gần đống lửa (火).

Các từ thường gặp:

相談する そうだんする trao đổi
冗談 じょうだん nói đùa
座談会 ざだんかい hội nghị bàn tròn
会談 かいだん hội đàm, hội thảo
懇談会 こんだんかい hội nghị bàn tròn
雑談 ざつだん tán gẫu
対談 たいだん phỏng vấn

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục