Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

買 : Mãi

Onyomi : ばい

Kunyomi : か-う

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 買
Trước đây, người ta sử dụng vỏ sò để mua đồ. Giờ thì người ta dùng tiền giấy
Những từ thường gặp :

買い物(かいもの):đi mua sắm

売買(ばいばい):mua bán

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục