Kanji 認 Âm Hán Việt của chữ 認 : NHẬN Cách đọc chữ 認 Onyomi : にん Kunyomi : みと

Read more

Kanji 関. Âm Hán Việt của chữ 関 : Quan. Cách đọc chữ 関 Onyomi : かん. Kunyomi : せき, かか-わる. Cấp độ :

Read more