You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Kanji 箱 Âm Hán Việt của chữ 箱 : TƯƠNG. Cách đọc chữ 箱 : Onyomi : Kunyomi : はこ.

Read more

Kanji 線 Âm Hán Việt của chữ 線 : TUYẾN. Cách đọc chữ 線 : Onyomi : せん. Kunyomi :

Read more

Kanji 確 Âm Hán Việt của chữ 確 : Xác. Cách đọc chữ 確 : Onyomi : かく. Kunyomi : たし-か / たし-かめる.

Read more

Kanji 横 Âm Hán Việt của chữ 横 : Hoành. Cách đọc chữ 横 : Onyomi : オオ. Kunyomi : よこ. Cấp

Read more

Kanji 駐. Âm Hán Việt : Trú. Onyomi : チュウ. Kunyomi : Cấp độ : Kanji N3. Cách nhớ chữ 駐 : Những

Read more
error: