Có bạn trai chưa ? Mon chế tiếng Nhật

Có bạn trai chưa ? Mon chế tiếng Nhật

Có bạn trai chưa Mon chế tiếng Nhật

Shizuka (xu ka) đi kiếm mối làm ăn, ai dè gặp ngay phải anh chàng đặc biệt 😀

Có bạn trai chưa ? Mon chế tiếng Nhật :

Shizuka :今日は

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

Nobita : あ、今日は

Shizuka : お名前は何ですか

Nobita : の太

Shizuka : 彼女がいますか

Nobita : まだ、まだです

Nobita : 彼氏がいますか

Shizuka : 私もまだです

Nobita : あなたの負けです 僕は彼氏がいるの!

Shizuka : 素晴らしい

Nobita : へへへ

Có bạn trai chưa ? Mon chế tiếng Nhật – Phiên âm Hiragana :

Shizuka : こんにちは

Nobita : あ、こんにちは

Shizuka : おなまえは なんですか

Nobita : のびた

Shizuka : かのじょが いますか

Nobita : まだ、まだです

Nobita : かれしがいますか

Shizuka : わたしもまだです

Nobita : あなたのまけです ぼくはかれしがいるの!

Shizuka : すばらしい

Nobita : へへへ

Có bạn trai chưa ? Mon chế tiếng Nhật – Dịch nghĩa :

Shizuka : Chào anh trai

Nobita : a, chào em

Shizuka : Anh trai tên gì thế?

Nobita : Nobita

Shizuka : Anh có bạn gái chưa ?

Nobita : Chưa, anh vẫn chưa có

Nobita : Thế em có bạn trai chưa

Shizuka : Em cũng chưa ạ

Nobita : Thế thì em thua anh rồi, anh đó có bạn trai rồi đó nhé !

Shizuka : ôi anh siêu thế :))

Nobita : へへへ

Vui lòng không copy và đăng bài viết lên web khác khi chưa có sự cho phép của chúng tôi !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

 

Câu hỏi - góp ý :