Từ vựng :

貯 : TRỮ

Onyomi : ちょ

Kunyomi :

Những từ thường gặp> :

貯金(ちょきん): tiền tiết kiệm

Câu hỏi - góp ý :

Leave a Reply