You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

おっしゃる 特定 基礎 Nghĩa là gì おっしゃる とくてい きそ

おっしゃる 特定 基礎 Nghĩa là gì おっしゃる とくてい きそ

おっしゃる 特定 基礎 Nghĩa là gì おっしゃる とくてい きそ
おっしゃる 基礎 Nghĩa là gì おっしゃる とくてい きそ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : おっしゃる 基礎

おっしゃる

Cách đọc : おっしゃる
Ý nghĩa : nói (kính ngữ của う)
Ví dụ :
あなたのおっしゃるりです。
Đúng như anh nói

特定

Cách đọc : とくてい
Ý nghĩa : đã định trước
Ví dụ :
は犯したらしいよ。
Cảnh sát có vẻ đã xác định được tội phạm

基礎

Cách đọc : きそ
Ý nghĩa : cơ sở, nền tảng
Ví dụ :
ドイツの基礎をんでいます。
Hiện tại tôi đang học tiếng Đức

Trên đây là nội dung bài viết : おっしゃる 基礎 Nghĩa là gì おっしゃる とくてい きそ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: